Programmamanager (32 uur)

Pharos

Pharos

Functiegebied:
Zorgmanagement overig
Regio:
Utrecht
Standplaats:
Regio Utrecht
Aanstelling:
Tijdelijke aanstelling
Dienstverband:
32-40 uur
Plaatsingsdatum:
3-9-2019

Vacatureomschrijving

Bij Pharos werk je mee aan goede en toegankelijke preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. De ene keer zit je om tafel met beleidsmakers en bestuurders, de andere keer ondersteun je professionals met trainingen en interventies of richt je je rechtstreeks tot de doelgroep. Dat doe je samen met ruim 60 professionele, ambitieuze en resultaatgerichte collega’s.


Pharos werkt vanuit het uitgangspunt “Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen”. We zetten onze expertise in om de grote gezondheidsverschillen waar mogelijk te helpen reduceren en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de zorg en preventie voor laagopgeleiden en migranten te vergroten. 
 
Er is al veel kennis die gebruikt kan worden. Pharos zet zich in om samen met partners deze kennis op grote schaal te implementeren en te gebruiken. Pharos stimuleert dat die kennis gebruikt wordt en geborgd  in programma’s, richtlijnen en standaarden.
 
Pharos zoekt een

Programmamanager (32 uur)

 
Laaggeletterdheid/ Gezondheidsvaardigheden (LGGV)
Het thema gezondheidsvaardigheden is een kapstok die door partners in de publieke gezondheidszorg, sociale ondersteuning en curatieve zorg steeds meer gebruikt wordt om materiaal, communicatie en ondersteuning inclusief te maken.
We ondersteunen partners om hun informatie, sites, voorlichting, vragenlijsten vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk te laten zijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 
E-Health4all
Dat geldt ook voor de digitale toegankelijkheid van de zorg. De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg in 2020 voor iedereen digitaal toegankelijk moet zijn. Alle huisartsen en ziekenhuizen werken aan digitale portalen/persoonlijke gezondheidsomgeving. Pharos ondersteunt dit proces met kwaliteitscriteria gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid voor iedereen.
 
Inwoner in de Hoofdrol
Om de grote gezondheidsverschillen tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden in Nederland te verkleinen is een integrale aanpak op lokaal niveau nodig. Het betrekken van inwoners zelf is een voorwaarde voor het succes van deze aanpak om de zorg en ondersteuning begrijpelijk, toegankelijk en effectief te laten zijn is. Gemeenten en organisaties in preventie, welzijn en zorg spannen zich hier voor in. Zij ervaren dat het bereiken en betrekken van laag opgeleide inwoners en/of inwoners met een migratieachtergrond niet vanzelf gaat. Pharos reikt hen hiertoe praktisch toepasbare kennis aan.
 
Deze drie deelprogramma’s zijn zeer kansrijk voor uitbouw en groei.  We verwachten dan ook een ondernemende houding met veel energie om deze programma’s stevig te positioneren en veel  maatschappelijke impact te bereiken. Als programmamanager ben je een boegbeeld en werk je met je team samen om deze 3 ambities succesvol te maken. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële resultaten van de  programma’s en de daaronder ressorterende projecten. Je bent in staat om samen met je team, de visie van Pharos en de kansen die zich voordoen om te zetten in concrete projecten en resultaten. Je plant en evalueert de programma-activiteiten, bent verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van teamleden en voor de omzet/acquisitietargets van de programma’s. Je beschikt over een breed netwerk en treedt op als ambassadeur van de organisatie. Je werk sluit nauw aan bij de landelijke ontwikkelingen en actualiteiten. 
 
Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
 • Het strategische beleid van de organisatie handen en voeten geven binnen het eigen programma.
 • Strategisch positioneren van de programma’s in de markt vanuit het maatschappelijke vraagstuk 
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het uitdragen van het beleid van Pharos, het jaarplan van het programma en je legt hierover verantwoording af in een jaarverslag.
 • Ontwikkelen van meerjarenplannen, vaak in samenwerking met andere partijen en het vinden van financiering daarvoor.
 • Sturing geven aan het programma op het financiële en bedrijfsmatige vlak.
 • Monitoren van de resultaten van de programma inspanningen op verschillende niveaus
 • Zorgen voor verbinding en uitwisseling intern en extern.
 • Aansturen en coachen van projectleiders en –medewerkers. (evt. programmaleiders?)
 
Je bent:
 • Ondernemend
 • Innovatief
 • Stevige manager
 • In staat om duidelijke kaders te scheppen en te sturen op resultaten
 • Verbindend
 • Oplossingsgericht
 • Communicatief sterk, vooral op het strategische vlak
 
Je beschikt over:
 • Een academische opleiding en stevige ervaring op inhoudelijk relevant gebied.
 • Ervaring als projectleider van meerdere en/of complexe projecten en ervaring met onderzoek en  ontwikkelen van praktische instrumenten, materialen en goede voorbeelden. 
 • Ervaring met acquisitie van trajecten boven de € 200.000.
 • Kennis over en affiniteit met het thema (gezondheids)achterstanden. 
 • Interesse in of ervaring met samenwerken met diverse gebruikersgroepen (laagopgeleiden, migranten, ouderen, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, digistarters).
 • Interesse in of ervaring met toepassing van ICT in preventie en zorg.
 • Ervaring in het aansturen en coachen van (project)teams.
 • Een relevant netwerk.
 • Vermogen om aan te sluiten bij het taalgebruik en belevingswereld van Nederlanders met een migrantenachtergrond, laagopgeleiden, digi-starters en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
 
Pharos biedt:
Een interessante, flexibele werkomgeving, waar samen in een informele sfeer, hard gewerkt wordt aan een betere gezondheidszorg voor iedereen, met name voor die groepen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een professionele omgeving met ruimte voor initiatief en ontplooiing  en contacten op verschillende niveaus bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De uitdaging ligt in het slaan van bruggen tussen kennis en praktijk.
 
Pharos is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te behalen. Je bent van harte welkom.
 
Pharos volgt de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. De functie is ingedeeld in schaal 70 (max. € 6.188 bij 36 uur per week). Daarnaast ontvang je een vaste eindejaarsuitkering. 
 
De aanstelling is voor 32 uur en in ieder geval tot en met 31 december 2021. 
 
Voor meer informatie
Kun je contact opnemen met Patricia Heijdenrijk, directeur. tel. contactinformatie . Je kunt ook een mail sturen naar sollicitatie@pharos.nl

Solliciteren
Kun je door vóór 29 september 2019 een motivatie met CV te sturen naar Tanja Dahmen-Smit, Hoofd HR, sollicitatie@pharos.nl

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws