Medisch Afdelingshoofd Pathologie

Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek

Functiegebied:
Teammanager
Regio:
Noord-Holland
Standplaats:
Heel Nederland
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
> 40 uur
Plaatsingsdatum:
26-5-2020

Vacatureomschrijving

Medisch Afdelingshoofd Pathologie
Amsterdam, 45 uur per week

Uw functie
Het Antoni van Leeuwenhoek is een internationaal gerenommeerd kankercentrum waar patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan. Door de opkomst van ‘Personalised Medicine’ is het vakgebied pathologie volop in beweging, en dat geldt zeker ook voor onze afdeling. De unieke brugfunctie die de pathologie vervult tussen het onderzoek naar mechanismen van ziekte en toepassing van die kennis in de dagelijkse klinische praktijk willen we verder uitbouwen. De afdeling pathologie is daarmee de spil in het translationele onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek. De diagnostiek van cel- en weefselmonsters als basis voor de optimale behandeling van patiënten vormt hiervoor het fundament.

Sterke groei en ontwikkeling van de organisatie staat centraal binnen het AVL. Met de (toenemende) grootte van de organisatie is een meer bedrijfsmatige inrichting en aansturing noodzakelijk. Tevens zal dit met een zekere mate van formalisatie van processen en procedures gepaard gaan. De rol van Medisch Vakgroephoofd (MVH) is daarin essentieel.

De afdeling Pathologie
Op onze afdeling zijn op dit moment zeventien pathologen, twee laboratorium specialisten klinisch genetica en drie klinisch moleculair biologen pathologie alsmede twee klinisch moleculair biologen pathologie in opleiding werkzaam en is er een team van enthousiaste en betrokken analisten, secretariaat medewerkers, teamleiders en stafleden. Daarnaast zijn er actieve onderzoeksgroepen o.a. op het gebied van darm-, borst-, long- en eierstokkanker.
Het translationeel onderzoek wordt actief ondersteund vanuit de “Translational Research Core”. We hebben een modern en goed geoutilleerd laboratorium inclusief uitgebreide moleculaire diagnostiek en cytologie. In 2017 werd ISO-15189 accreditatie verkregen.

Het Medisch Vakgroephoofd vormt samen met het hoofd onderzoek & innovatie en het hoofd bedrijfsvoering de driehoofdige afdelingsleiding.
Deze driehoofdige leiding heeft als doel om zowel op het gebied van klinische zorg als wetenschap en innovatie slagvaardig te blijven, waarbij een duidelijk afbakening van taken voor deze posities is beschreven. Daar waar overlap plaatsvindt tussen deze onderdelen is consensus de basis voor handelen en waar nodig zal overleg met de clusterleiding plaatsvinden. Binnen de afdeling is per domein een coördinator aangesteld die mede vorm en inhoud geven aan het medisch beleid. Deze coördinatoren vallen direct onder het MVH om zo lijnen kort en efficiënt te houden.

Uw profiel/competenties
Binnen de driehoofdige afdelingsleiding is het MVH verantwoordelijk voor kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg en het ontwikkelen (of laten ontwikkelen) van bijbehorend onderwijs. Het MVH is voorzitter van de afdelingsleiding en i.s.m. de clusterleiding verantwoordelijk voor het vormgeven van medisch beleid binnen de vakgroep. Hij/zij bewaakt de samenhang met de andere vakgroepen en organisatiebeleid/kaders, inclusief de financiële kaders, die vanuit de RVB worden gesteld. Het MVH draagt de visie van het cluster in de medische lijn uit en creëert (waar nodig) draagvlak voor verandering. De realisatie van een dergelijke visie vraagt een planmatige aanpak en sturing op het resultaat. In een omgeving waar het MVH werkzaam is als medisch specialist en het klinisch onderzoek faciliteert, vraagt dit een focus in de verschillende rollen die het MVH vervult. Het MVH maakt efficiënt gebruik van de eigen werktijd en kan goed structureren, organiseren en delegeren.

Uw profiel/competenties
U beschikt als patholoog over aantoonbare leidinggevende ervaring in een vergelijkbare setting. U heeft een duidelijke visie over de richting van de vakgroep en de positie van de vakgroep binnen het ziekenhuis. Als leidinggevende bent u in staat om medewerkers te verbinden en te enthousiasmeren en versterkt u de ontwikkeling van uw medewerkers. U bent als people manager sterk in persoonlijke communicatie en u heeft affiniteit met dienend leiderschap. U bent besluitvaardig, resultaatgericht en gericht op samenwerking met de verschillende afdelingen binnen het instituut. U heeft aantoonbare ervaring in klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
Voor benoemingen als MVH geldt een toeslag van 15% bruto per maand boven op het geldende AMS bruto maandsalaris, exclusief vakantiegeld, dienstentoeslagen en eventuele overige toeslagen. De toeslag is pensioengevend. Het MVH wordt conform interne afspraken voor gemiddeld 0,2 fte vrijgesteld van de klinische werkzaamheden als medisch specialist om de leidinggevende werkzaamheden als MVH goed te kunnen uitvoeren.

Deze interne vacature staat open tot en met 1 juli 2020. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot Dr. M. Stokkel, MCH divisie DOD (Tel: contactinformatie en Dr. J van den Berg, MVH a.i. (tel: contactinformatie . Of kijk op www.werkenbijavl.nl.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws