Strategisch Adviseur Gezond in..

Pharos

Pharos

Functiegebied:
Adviseur
Regio:
Utrecht
Standplaats:
Utrecht
Aanstelling:
Tijdelijke aanstelling
Dienstverband:
24-32 uur
Plaatsingsdatum:
19-7-2019

Vacatureomschrijving

Het Stimuleringsprogramma Gezond In… van Pharos en Platform 31 zoekt per direct een 

 
Strategisch Adviseur Gezond in...
32 uur per week 
 
 
Pharos
Pharos werkt vanuit het uitgangspunt “Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen”. We zetten onze expertise in om de grote gezondheidsverschillen waar mogelijk te helpen reduceren en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de zorg en preventie voor laagopgeleiden en migranten te vergroten. Er is al veel kennis die gebruikt kan worden. Pharos zet zich in om samen met partners deze kennis op grote schaal te implementeren en te gebruiken. Pharos stimuleert dat die kennis common knowledge wordt en geborgd in programma’s, richtlijnen en standaarden.
 
Gezond in…, stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden
Eind 2013 is het Nationaal Programma Preventie (NPP) ‘Alles is gezondheid’ verschenen. In dit programma wordt onder meer ingezet op het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). In het kader van dit programma ontvangen ca 150 gemeenten via een decentralisatieuitkering (GIDS: Gezond in de Stad) 150 miljoen euro verspreid over acht jaar voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. De achterliggende gedachte daarbij is dat juist gemeenten gezondheidsverschillen effectief kunnen verkleinen door een brede en duurzame aanpak in de buurt of wijk, samen met lokale partijen en met een actieve rol voor de burgers zelf.
 
Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt  bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten advies op maat en ondersteuning. Tevens verzorgt het landelijke en regionale beijeenkomsten, instrumenten en een interactief platform dat alle initiatieven en betrokkenen met elkaar verbindt.
Het programma wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in samenwerking met gemeenten en diverse andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 
 
Gezond in… eindigt officieel eind 2021. De balans opmakend constateren we dat het merendeel van de GIDS-gemeenten stevig in heeft gezet op een procesgerichte aanpak en de samenhang en samenwerking tussen domeinen op het creëren van gelijke kansen op gezondheid is verterkt. De advisering vanuit Gezond in…, alsmede de ontwikkelde instrumenten en de landelijke studiedagen hebben hier in grote mate aan bijgedragen. Dit geldt ook voor het online platform www.gezondin.nu en de kennisdossiers die kennis en actuele voorbeelden bieden op 5 sporen en 8 pijlers van de Gezond in… aanpak. Het programma zal de komende twee-en-een-half jaar met name inzetten op het bestendigen van de aanpak. Er zal veel aandacht uitgaan naar bestuurlijk draagvlak, het versterken van lokale samenwerkingsverbanden, monitoring en evaluatie en borging in beleid en praktijk.  
 
Functie Strategisch Adviseur
Gezond in… zoekt een allround stevige Strategische Adviseur die het team komt versterken en onder andere gaat stimuleren dat de lokale aanpakken gezondheidsachterstanden worden versterkt en geborgd. 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
 • Accounthouderschap en advies op maat aan ongeveer 30 GIDS-gemeenten over het versterken van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Iedere gemeente heeft een ambtenaar als vast contactpersoon. De gemeenten en regio’s bepalen we in overleg.
 • Op geleide van vraag inzetten van gerichte activiteiten zoals adviesgesprekken,  workshops en procesbegeleiding bij lokale samenwerkingsverbanden. 
 • Meedenken met en mede uitvoeren van andere (landelijke) projecten die relevant zijn voor de ontwikkeling van het programma zoals studiedagen en ontwikkeling instrumenten.
 • Initiëren van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van bestuurlijk draagvlak voor een lokale of regionale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. 
 • Verbinding leggen met meerdere landelijke programma’s die lokaal ingezet worden, zoals het Preventieakkoord, Kansrijke start, JOGG, etc.
 • Samenwerken met collega’s van andere programma’s van Pharos, Platform31 en met partners van landelijke organisaties die betrokken zijn bij Gezond in…. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de partners waarmee we samenwerken in HP4All, het Programma Kansrijke start.
 • Bijdragen aan het zichtbaar maken van opbrengsten, zowel van Gezond in… als van de lokale aanpakken; bijdragen aan het stimuleren van passende manieren van sturen, monitoren en lerend volgen van de lokale aanpak
Het programma gaat uit van interactie met gemeenten. Dat betekent dat het een dynamisch karakter heeft en ook dat taken gedurende de periode kunnen veranderen. 
 
In deze functie kom je het team van Gezond in… versterken. Je werkt nauw samen met de andere vier strategisch adviseurs, drie projectleiders en een communicatieadviseur. Je legt verantwoording af aan de programmaleider van Gezond in...
 

Je beschikt over
 
 • WO niveau, ruim 10 jaar werkervaring op senior niveau.
 • Uitstekende adviesvaardigheden, ook op bestuurlijk niveau. 
 • Het vermogen om de inhoud snel eigen te maken.
 • Ervaring met integrale aanpakken waarbij domeinoverstijgend gewerkt moet worden (bijvoorbeeld publieke gezondheid, sociaal domein, ruimtelijk domein).
 • Gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke processen.
 • Ruime ervaring in procesbegeleiding van groepen; je presenteert gemakkelijk.
 • Talent om zaken snel van de grond te krijgen, processen te begeleiden, door te pakken.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 
 • Affiniteit met en/of kennis over sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
 • Bij voorkeur een netwerk bij gemeenten en (ex)bestuurders.

   
En je bent
 • resultaatgericht en zakelijk
 • innovatief en ondernemend
 • sensitief voor politieke verhoudingen
 • positief en oplossingsgericht 
 • een netwerker
 • een teamplayer
 • bereid om voor je werk regelmatig onderweg te zijn
 
 
Pharos biedt:
Een interessante werkomgeving, waar hard gewerkt wordt aan een betere gezondheidszorg voor iedereen, met name voor die groepen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een professionele 
omgeving met ruimte voor initiatief en ontplooiing en contacten op verschillende niveaus bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De uitdaging ligt in het slaan van bruggen tussen kennis en praktijk. 
 
Pharos is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te behalen. Je bent van harte welkom.
 
Pharos volgt de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. De functie is ingedeeld in schaal 65 (max. € 5.126 bij 36 uur per week). Daarnaast ontvang je een vaste eindejaarsuitkering. 
De aanstelling is voor 32 uur voor de duur van het programma, t/m 31 december 2021.
 
Voor meer informatie 
Kun je contact opnemen met Frea Haker, programmaleider Gezond in… 030 – 2349800 of f.haker@pharos.nl.
 
Solliciteren 
Kun je door vóór 4 augustus 2019 je motivatie met CV te sturen naar Tanja Dahmen-Smit, Hoofd HR, sollicitatie@pharos.nl.
 

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws