Physician assistant vacatures (Paramedici)

De physician assistant werkt binnen het medisch domein en verleent op masterniveau medisch geneeskundige zorg. De deskundigheid van de physician assistant is toegespitst op een deelgebied van de geneeskunde (zgn. deelspecialismen) en bouwt voort op een brede medische basiskennis. Het doel van het beroep is het verlenen van geneeskundige zorg. Deze taken omvatten het onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patiënten met veel voorkomende aandoeningen binnen een bepaald medisch specialisme, het geven van onderwijs, het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het (mee) organiseren van de medische zorgketen voor patiënten ter bevordering van kwaliteit en continuïteit van zorg.

De physician assistant heeft wettelijk een zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van medisch voorbehouden handelingen. De grenzen van het werkterrein van de PA worden in de praktijk bepaald door specifieke medische taken die met (de) geneeskundig specialist(en) waarmee de PA een samenwerkingsverband heeft, zijn overeengekomen en in een heldere taakomschrijving zijn vastgelegd. De werkzaamheden reiken van geneeskundige basistaken tot geneeskundig specialistische taken binnen het geneeskundig proces van anamnese, onderzoek, diagnose en behandeling. Op het afgesproken werkterrein handelt de PA zelfstandig en draagt deze verantwoordelijkheid voor de behandeling van patiënten. Waar de bevoegdheidsgrens precies wordt gelegd, is afhankelijk van de beleidskaders van een gezondheidszorginstelling, de samenwerkingsafspraken met de specialist/arts waarvan de PA taken overneemt en de bekwaamheid van de individuele PA. De physician assistant kan dus (complexe) risicovolle (medisch technische) handelingen verrichten binnen vigerende afspraken met een geneeskundig specialist en binnen de vigerende professionele standaard, zodat doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg wordt verleend.

Bekijk de meest recente vacatures voor physician assistants:

11 openstaande vacatures gevonden.

Automatisch nieuwe vacatures ontvangen?
Meld u aan voor de vacature alert of RSS-feed.

Minder vacature resultaten?
Verfijn hiernaast uw zoekopdracht op specialisatie, regio, ervaring of aanstelling.


Verfijn mijn zoekopdracht

Vacatures per specialisatie

Vacatures per regio

Vacatures per aanstelling

Vacatures op basis van ervaring

Aanmelden vacature-alert covid-19

Vacature alerts

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?