GZ-psycholoog in opleiding voor GIT-PD en Centrum Psychodiagnostiek

Altrecht

Altrecht

Functiegebied:
GZ-psycholoog
Regio:
Utrecht
Standplaats:
Utrecht
Aanstelling:
Tijdelijke aanstelling
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
1-5-2020

Vacatureomschrijving

Wat ga je doen?
De werkzaamheden gedurende de opleiding bestaan globaal voor 50% uit het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden (het doen van intakes, adviesgesprekken en (basis)psychodiagnostisch onderzoek) en 50% uit behandeling waarbij je leert werken volgens het GIT-PD model. Binnen dit kader is er voldoende ruimte om de geleerde therapeutische technieken (o.a. Cognitieve Gedragstherapie) uit het theoretische onderwijs in praktijk te brengen. Daarnaast wordt er ervaring op gedaan met het hanteren van de therapeutische relatie. Tevens zijn er mogelijkheden voor het deelnemen aan het geven van groepstherapieën. Verder neemt de PioG deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van super-/intervisie. Externe contacten met verwijzers en andere instellingen vinden eveneens plaats. Het werken met e-health vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, evenals het doen van effectmetingen.

Wat bieden wij jou?
De opleideling komt in dienst van Altrecht.
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar).
Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.

Nieuwsgierig geworden?
Solliciteren kan tot en met 24 mei 2020. Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
We verwachten je in week 24 te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 25 juni 2020.

Meer informatie
De praktijkopleider en contactpersoon voor deze opleidingsplek is mw. M. van den Ingh, klinisch psycholoog contactinformatie .
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie over de afdelingen en de opleiding.

Over Altrecht
Deze vacature is voor een opleidingsplaats tot GZ-Psycholoog, waarin twee jaar lang voor 3 dagen per week wordt gewerkt bij Altrecht Guideline-informed treatment - Personality Disorders (GIT-PD) in Leidsche Rijn, gecombineerd met 1 dag per week psychodiagnostiek bij Centrum Psychodiagnostiek van Altrecht.

Altrecht Poli Guideline-informed treatment - Personality Disorders (GIT-PD)
Altrecht is een GGZ-organisatie voor geheel Midden Westelijk Utrecht, waarbinnen diverse zorgeenheden bestaan die zich richten op jeugdigen, volwassenen, ouderen; voor uitgebreide informatie over de organisatie: zie www.altrecht.nl.
Guideline-informed treatment - Personality Disorders (GIT-PD) is een nieuwe (evidence based) behandelvorm voor patiënten met hardnekkige persoonlijkheidsproblemen. Naast de persoonlijkheidsstoornis(sen) is er ook vaak sprake van een stemmings- of angststoornis, een traumagerelateerde stoornis, een eetstoornis en/of middelenmisbruik. Problemen op sociaal-maatschappelijk vlak, zoals problemen met financiën, huisvesting, werk en/ of andere instanties komen ook vaak voor. GIT-PD bieden wij aan patiënten die óf nog weinig behandeling hebben gehad die specifiek gericht is op de persoonlijkheid óf juist frequent zijn vastgelopen in eerdere behandelingen. De GIT-PD behandeling heeft een (intensief) ambulant karakter. De behandeling is in fasen verdeeld en wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden, passend bij de problematiek van de patiënt. Naast de groepsmodules kunnen er ook individuele behandelcontacten en gesprekken met naastbetrokken plaats vinden. Voor meer informatie zie: www.altrecht.nl/brinkveld.

Centrum Psychodiagnostiek Altrecht
In het Centrum Psychodiagnostiek wordt ten behoeve van alle zorgeenheden binnen Altrecht, m.u.v. Jeugdafdelingen, gespecialiseerd psychodiagnostisch onderzoek verricht

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws