SEH-arts Achterhoek Oost-Gelderland

BKV Groep

BKV Groep

Functiegebied:
SEH-arts
Regio:
Gelderland
Standplaats:
WINTERSWIJK
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
> 40 uur
Plaatsingsdatum:
27-12-2017

Vacatureomschrijving

Fulltime vacature voor een SEH-arts in het oosten van Gelderland in een modern en uniek centrum voor Acute Zorg.

Functieomschrijving

De kern van uw functie als SEH-arts betreft het zorgdragen voor de eerste opvang, stabilisatie, diagnostiek en (acute) behandeling van patiënten die binnenkomen op de SEH-afdeling van het ziekenhuis. U geeft functioneel leiding aan de arts-assistenten op de afdeling SEH. Bij organisatorische problemen is terugval mogelijk op de teammanager SEH.

Op de afdeling zijn naast twee SEH-artsen, SEH verpleegkundigen, assistent geneeskundigen (niet-in opleiding) en coassistenten (keuze-coschap SEH) werkzaam. De SEH formatie is nu 9,6 fte: 1,8 SEH-arts, 2 HAIO’s en 5,8 ANIOS. De SEH-arts is lid van de medische staf. In voorkomende situaties kan de SEH-arts een beroep doen op dienstdoende medisch specialisten. De lijnen naar de medisch specialisten en ondersteunende diensten zijn kort. Er vindt maandelijks operationeel overleg met medisch specialisten, waar praktijkcasussen aan de orde worden gesteld en besproken hoe deze verbeterd kunnen worden. De SEH-arts wordt ook medisch coördinator en is samen met de collega SEH-arts en teammanager SEH verantwoordelijk voor het beleid op de SEH.

Als SEH-arts heeft u een moderne en comfortabele werkplek!
De wachtkamer heeft veel glas en kijkt uit op het groen en de vijver bij het ziekenhuis. De ruime spreekkamers en onderzoekkamers zijn uitgerust met de modernste medische apparatuur. Op iedere kamer hangt achter het bed een TV. zodat ook hier patiënten wat afleiding hebben. Standaard is iedere SEH-kamer uitgerust met een tilsysteem aan het plafond; hiermee kunnen patiënten gemakkelijk vanuit een rolstoel/ brancard op een behandelbed worden gelegd.

Taken

Uw functie als SEH-arts omvat werkzaamheden die primair en overwegend zijn gericht op de patiëntenzorg en de daarmee samenhangende opleidings- en onderwijsactiviteiten naast het medisch management van de SEH.

Patiëntenzorg:

 • u geeft leiding aan ANIOS die zijn belast met de uitvoering van de (klinische) patiëntenzorg;
 • u organiseert en leidt patiëntenbesprekingen.

Management:

 • u levert (mede) bijdragen aan de inrichting van de werkzaamheden binnen de afdeling SEH, onder meer door te participeren in interne beleids- en bestuurlijke commissies en door het bespreekbaar stellen van- en oplossingen aandragen voor problemen van algemene en medisch-organisatorische aard;
 • u draagt (mede) de verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de afdeling SEH;
 • u zorgt in dit kader voor de afstemming in- en de uitvoering van de op het gebied van de spoedeisende geneeskunde te verrichten patiëntenzorg en opleidings- en onderwijsactiviteiten;
 • u bent lid van de Medische Staf.

Onderwijs:

 • u geeft tijdens of direct na de klinische werkzaamheden van arts-assistenten en co-assistenten onderwijs betreffende daadwerkelijke patiëntencasus op de afdeling SEH (‘bed-side teaching’);
 • u neemt indien mogelijk actief als docent/instructeur deel aan (inter)nationale scholingen zoals ATLS, MedicALS, ALS, H-MIMS, APLS, EPLS of Startclass etc.

Onderzoek:

 • u selecteert onderzoeksonderwerpen en geeft richting aan de onderzoeksopzet binnen de SEH;
 • u geeft leiding aan de binnen de SEH te verrichten wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Functie-eisen

 • U heeft uw opleiding tot basisarts aangevuld met een opleiding tot spoedeisende hulparts;
 • kennis en inzicht op het terrein van de acute geneeskunde, spoedeisende aandoeningen en traumazorg is vereist voor het stellen van een diagnose en een geïntegreerde aanpak van vaak complexe problematiek;
 • overtuigingskracht en overwicht zijn vereist bij het functioneel leidinggeven en het overbruggen van tegengestelde belangen in de contacten met medisch specialisten;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor de communicatie over de diagnose en de medische behandeling met zowel patiënten en hun verwanten, medisch specialisten en andere zorgverleners;
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van richtlijnen en protocollen en het vastleggen van behandelgegevens.

Het afleggen van een eventueel assessment behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS cao ziekenhuizen.

Over de werkgever

BKV is op zoek naar een SEH-arts voor de invulling van een vacature in een level 2 ziekenhuis in de Achterhoek. Circa 1.000 medewerkers en 70 specialisten combineren moderne diagnostiek en behandelmethoden met aandacht voor het individu en kwaliteitsbewustzijn. Vanuit de centrale vestiging en buitenpoliklinieken, levert dit ziekenhuis een breed aanbod van specialismen. Het betreft een financieel gezonde instelling met landelijk zeer hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid.

Uitbreiding naar een derde en vierde SEH-arts is wenselijk. Onderscheidend voor deze SEH afdeling is het lage percentage zelfverwijzers (slechts 8%). Dit is heel laag. Op jaarbasis heeft dit ziekenhuis 12.000 registraties op de SEH. Jaarlijks komen circa 12.000 patiënten op de SEH en hiervan wordt 40% opgenomen. Per 24 uur zijn er 30-40 patiënten. Als SEH-arts ziet u iedere patiënt.

Eind 2014 opende de nieuwe afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van dit ziekenhuis. In het voorjaar van 2015 nam de Huisartsenpost (HAP) zijn intrek in het nieuwe centrum voor Acute Zorg. De Spoedpost, waar zowel de HAP als de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) onderdeel van zijn, is daarmee een feit. Er is één ingang en één gezamenlijk loket waar patiënten zich dienen te melden. Met de bouwkundige realisatie van de Spoedpost is de eerste fase van verbouwing afgerond. De tweede fase bestaat uit het realiseren van gipskamers op de spoedeisende hulp en de bouw van de afdeling Intensive Care/Cardio Care, grenzend aan de Spoedpost. Wanneer dat is voltooid, dan staat er een voor Nederland uniek Acuut zorgcentrum, waarbij men alle spoed- en intensieve zorg snel en efficiënt kan realiseren.

Duur

Het betreft een fulltime functie (45 uur per week) voor onbepaalde tijd, met een proeftijd van een jaar. Indien u parttime beschikbaar bent, is het mogelijk om dit bespreekbaar te maken.

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws