Psychiaters/Psychologen en Huisarts

Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

Functiegebied:
Psychiater
Regio:
Zuid-Holland
Standplaats:
Den Haag
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
29-5-2019

Vacatureomschrijving

Het bestuur van de RSJ wenst in contact te komen met potentiële kandidaten voor de functie van 

LID VAN DE AFDELING RECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VOOR STRAFRECHTSTOEPASSING EN JEUGDBESCHERMING 

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving. 
De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen. 
 
Voor de Afdeling rechtspraak is de RSJ op zoek naar:

4 psychiaters en/of psychologen die zullen functioneren als lid van een beroepscommissie
1 huisarts die eveneens zal functioneren als lid van een beroepscommissie
 
Organisatie
De rechtsprekende taak wordt uitgeoefend door beroepscommissies, die worden samengesteld uit de leden van de Afdeling rechtspraak. De beroepscommissies worden voorgezeten door vaste voorzitters die in hun dagelijks werk met rechtspraak zijn belast. 

Gedragsdeskundigen
Op het tbs-terrein en het jeugdterrein maakt een gedragsdeskundige (psychiater/psycholoog) standaard deel uit van de beroepscommissie. Voorts maakt een gedragsdeskundige (psychiater/psycholoog) op het terrein van het gevangeniswezen deel uit van de beroepscommissie die zogenoemde dwangmedicatiezaken beslist.
 
Huisarts
Op het terrein van het gevangeniswezen en het jeugdterrein is onder meer sprake van zogenoemde medische beroepszaken. Huisartsen maken deel uit van de beroepscommissie die over onder meer het handelen van de medische dienst in een inrichting oordeelt.
 
De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag. 
 
Profiel
De RSJ zoekt leden die in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband, communicatief sterk en maatschappelijk betrokken zijn, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft en kunnen bogen op ruime  ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau. Voor wat betreft de tijdsinvestering moet rekening worden gehouden met gemiddeld een dagdeel per week. Leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. 
Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ.
De RSJ wil de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien in zijn samenstelling.
 
Informatie
Het wordt op prijs gesteld als u deze advertentie onder de aandacht brengt van potentiële kandidaten. Meer informatie over de organisatie, de adviezen en de uitspraken van de RSJ is te vinden op de website www.rsj.nl. Inlichtingen over de vacatures kunt u verkrijgen bij de wnd. algemeen secretaris van de Raad, dhr. P.M.C. van den Beemt, telefoon contactinformatie .
 
Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot en met 12 juli 2019 worden gericht aan de RSJ t.a.v. dhr. P.M.C. van den Beemt. Dit kan per e-mail (secretariaatrsj@minjenv.nl)
 

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws