Twee bestuursleden

Rijksoverheid

Rijksoverheid

Functiegebied:
Artsen overig
Regio:
Utrecht
Standplaats:
Regio Utrecht
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
27-6-2019

Vacatureomschrijving

 

Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting zoekt twee bestuursleden (voorzitter en jurist)
 
Voor het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Stichting DKB) zoeken wij:
• Één bestuurslid in de rol van voorzitter
• Één bestuurslid in de rol van jurist
 
Functie-eisen
U bent in staat om binnen het aandachtsgebied van donor conceptie van de Stichting DKB samen met de andere bestuursleden concrete situaties te beoordelen en beleid te bepalen. Belangrijk is dat u daarbij ethische, juridische en maatschappelijke aspecten in ogenschouw kunt nemen, hierbij rekening houdend met zowel de huidige ontwikkelingen als de langere termijn. U bent bekend met de regelgeving en praktijk van de gezondheidszorg, in het bijzonder die van kunstmatige bevruchting.
Betrokkene in de rol van voorzitter:
• Is in het bezit van een afgeronde opleiding en ervaring op medisch, psychologisch, ethisch of juridisch gebied;
• beschikt over kennis en ervaring in het veld van kunstmatige bevruchting en gameetdonatie;
• beschikt over een breed draagvlak binnen een van de betrokken beroepsgroepen en belangengroeperingen;
• heeft mediaervaring en is een ervaren woordvoerder;
• heeft aantoonbare bestuurservaring.
 
Betrokkene in de rol van jurist:
• Is in het bezit van een afgeronde opleiding tot jurist;
• is in de juridische praktijk werkzaam of recent werkzaam geweest;
• heeft ervaring op het gebied van het familierecht, bij voorkeur met betrekking tot het afstammingsrecht;
• heeft aantoonbare kennis van de problematiek rondom kunstmatige bevruchting en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving, jurisprudentie en procedures.
 
Tot aanbeveling strekken:
• Het vervullen van één of meer maatschappelijke functies die een nauwe relatie hebben met vraagstukken rondom kunstmatige bevruchting;
• gepubliceerd hebben over en/of onderzoek gedaan hebben naar vraagstukken rondom kunstmatige bevruchting en/of psychodynamiek rondom genetische herkomst.
 
Over de Stichting
De wet donorgegevens kunstmatige bevruchting voorziet in regels betreffende registratie, het beheer en de verstrekking van donorgegevens in geval van kunstmatige donorbevruchting. Voor de uitvoering van de wet is de Stichting DKB in het leven geroepen. De Stichting DKB wordt ondersteund door een secretariaat dat wordt georganiseerd door en bij het CIBG. Meer algemene informatie is
beschikbaar via www.donorgegevens.nl.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit zeven bestuursleden. Drie leden passen kunstmatige bevruchting beroepsmatig toe of zijn daarbij nauw betrokken. Tenminste één van deze drie leden is tevens deskundig op psychosociaal terrein. Van de overige drie leden is er één jurist, één ethicus en één deskundig op pedagogisch terrein. Het bestuur komt gemiddeld vijfmaal per jaar bijeen. De voorbereiding van een vergadering neemt ongeveer twee dagdelen in beslag. Naar verwachting stijgt de gevraagde tijdsinvestering vanaf 2021.
Er is een regeling inzake vacatiegelden.
 
Procedure
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV uiterlijk 10 juli 2019 zenden aan de secretaris van de Stichting DKB, de heer F.C. Haartsen, info@donorgegevens.nl, of Postbus 16077, 2500 BB, Den Haag,
t.a.v. de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Voor inlichtingen over de procedure en nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Stichting.
Tel. 070 – 340 5540. Wij willen u vragen 19 juli 2019 beschikbaar te houden voor een gesprek.

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws