medisch secretaris RGS

KNMG

KNMG

Functiegebied:
Artsen overig
Regio:
Utrecht
Standplaats:
Regio Utrecht
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
16-24 uur
Plaatsingsdatum:
27-8-2019

Vacatureomschrijving

 

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 59.000 artsen. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) is een federatie van zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten. Werken bij de KNMG is bijdragen aan de kwaliteit van zorg, optimale omstandigheden voor artsen om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden. De KNMG spreekt de stem van alle artsen in Nederland. In de media en bij politieke lobby. We richten ons voornamelijk op de ethische en juridische kanten van het medische vak. Medisch Contact is het weekblad van de KNMG. Ook de (her)registratie van specialisten en de erkenning van opleidingen behoren tot de taken van de KNMG.  
 
Vanwege het aanstaande vertrek van een collega en verschuiving in formatie zijn we met ingang van begin 2020 voor de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten op zoek naar een 
 
medisch secretaris RGS 
(16 – 24 uur per week) 
 
Waar ga je werken? 
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) maakt deel uit van de afdeling Opleiding & Registratie (O&R), één van de vier organisatieonderdelen van de KNMG. O&R staat voor het waarborgen van de kwaliteit van artsen via opleiding en registratie. Hier vindt o.a. (her)registratie van specialisten en profielartsen en de erkenning van opleidingen plaats. Belangrijke thema’s binnen O&R zijn: professionaliteit, het optimaliseren van processen, leveren van goede kwaliteit, klantgerichtheid en kostenefficiënt werken. Vooruitlopend op een grotere eigen verantwoordelijkheid van opleidingsinstellingen voor de kwaliteit van hun opleidingen is de RGS in 2018 gestart met instellingsvisitaties.  Ook de erkenningen-systematiek van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is aangepast waarbij het toezicht meer op afstand komt en de opleidingsinstellingen meer verantwoordelijkheid krijgen. Minder bureaucratie én meer vertrouwen. Zo voorkomen we onnodige administratieve lasten. 
 
Wat ga je doen? 
Als medisch secretaris RGS werk je in multidisciplinair verband samen met de andere medisch secretarissen, juristen en administratief medewerkers. Je adviseert medisch inhoudelijk bij de erkennings-, opleidings- en (her)registratie dossiers. Je bereidt de besluitvorming in de RGS voor. De invoering van de nieuwe erkenningen-systematiek betekent dat er naast reguliere opleidingsvisitaties ook instellingsvisitaties plaatsvinden. Je ziet toe op de voorbereiding en uitvoering van deze visitaties en voert hierover overleg met de betrokken visitatiecommissies.   Je levert een bijdrage aan de actualisatie en optimalisatie van de kwaliteitsregelgeving door het signaleren van maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen. Je adviseert de RGS betreffende uitvoerbaarheid van aanpassingen in de regelgeving. Daarnaast verzorg je de externe communicatie tussen de RGS en belanghebbenden in het land.  
 
Wat verwachten we van jou? 
Je bent een ervaren medisch specialist. Het is een pré wanneer je een aantal jaren ervaring hebt als opleider, voorzitter of secretaris van een COC of als leidinggevende bij het leerhuis van een opleidingsinstelling.  Je kunt goed samenwerken in multidisciplinair verband waarbij vanuit diverse invalshoeken en deskundigheid tot een gedragen besluit gekomen moet worden. Je hebt interesse voor de argumenten op basis waarvan keuzes gemaakt worden. Je anticipeert op kritische situaties en neemt verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes. Je onderhoudt een relevant netwerk en weet de informatie die dit oplevert positief te gebruiken bij de samenwerking met diverse partijen. Je krijgt als professional vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Je treft bij ons een prettige en collegiale sfeer, door inhoud gedreven collega’s op een fraaie locatie waar veel belanghebbenden in de zorg dicht bij elkaar werken. Voor deze functie word je in eerste instantie aangesteld voor een periode van een jaar. Naast een marktconform salaris bieden we een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan uiterlijk 9 september 2019 een brief met cv naar de KNMG, afdeling HR, t.a.v. Mia Grooteman, e-mail: vacature@fed.knmg.nl. Voor meer informatie kun je onze website www.knmg.nl bezoeken. Voor meer informatie over O&R, verwijzen we graag naar onze website https://www.knmg.nl/over-knmg/wat/opleiding-en-registratie.htm.  Je kunt ook telefonisch contact opnemen met een secretaris RGS via het secretariaat, tel.: contactinformatie . De sollicitatieprocedure  bestaat uit twee gespreksronden en een arbeidsvoorwaardengesprek.  
 
Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. 
Interne kandidaten hebben bij gebleken gelijke geschiktheid voorrang. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws