Vertrouwensarts

  • Verzorgende overig
Deze vacature staat origineel op Verzorgingbanen .

Vertrouwensarts

Wij zijn op zoek naar een arts met gedegen werk- en levenservaring voor de functie vertrouwensarts. Het vak is in ontwikkeling. De vertrouwensarts houdt zich met een breed pakket bezig, van jeugdbescherming, huiselijk geweld tot ouderen mishandeling.

Een vertrouwensarts beschikt over een goede klinische blik en uitmuntende communicatieve en sociale vaardigheden. De medische expertise op het gebied van mishandeling en huiselijk geweld bestrijkt de leeftijd van -9 maanden tot +100 jaar. Als professional voel je je thuis in een multidisciplinair team dat midden in de maatschappij opereert.

De Vertrouwensarts is het eerste medische aanspreekpunt bij vermoedens van onveilige situaties, grensoverschrijdend gedrag, mishandeling of misbruik, en:

  • Beoordeelt en interpreteert medische dossiers met betrekking tot mogelijke mishandeling;
  • Diagnosticeert, intervenieert en confronteert indien nodig, voert gesprekken met ouders, kinderen, (jong)volwassen en ouderen;
  • Onderhoudt contacten met huisartsen, medisch specialisten en diverse medische instellingen in de regio;
  • Fungeert als medische vraagbaak voor maatschappelijk werkers en andere professionals;
  • Draagt bij aan kwaliteitsverbetering en verdieping van het vak.

De vertrouwensarts is binnen de organisatie betrokken bij alle processtappen, van adviesfunctie, triage tot uitvoering van onderzoeken en het doen van (crisis)interventies.