Accrediteurs nascholing (huisarts)

Accrediteurs nascholing (huisarts)

Utrecht (Bekijk op kaart)

  • 8-16 uur
  • Huisarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Accrediteurs nascholing (huisarts)

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en de optimale beroepsuitoefening van ruim 59.000 artsen om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) is een federatie van zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten. Werken bij de KNMG is bijdragen aan de kwaliteit van zorg, aan optimale omstandigheden voor artsen om hun vak uit te oefenen en aan de ontwikkeling van geneeskunde-studenten om goede artsen voor de toekomst af te leveren. De KNMG spreekt de stem van alle artsen in Nederland in de media en bij politieke lobby. We richten ons voornamelijk op de ethische en juridische kanten van het medische vak. Medisch Contact is het weekblad van de KNMG. Ook de (her)registratie van specialisten en de erkenning van opleidingen behoort tot de taken van de KNMG.

Waar ga je werken?
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten is herregistratie. Herregistratie en het accrediteren van deskundigheidsbevordering hangen nauw met elkaar samen. Eén van de wettelijke verplichtingen om aan de eisen voor herregistratie te kunnen voldoen is het volgen van een minimaal aantal uur nascholing per vijf jaar. Deze nascholing moet zijn voorzien van een kwaliteitskenmerk (geaccrediteerd zijn) om voor de herregistratie te kunnen dienen. Sinds 1 januari 2010 worden alle scholingsprogramma’s geaccrediteerd door één accreditatieorgaan, het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Alle aanbieders van deskundigheidsbevordering kunnen voor deze vorm van na- en bijscholing een aanvraag indienen bij het ABC1. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een van de accrediteurs en verschuiving in formatie zoeken wij twee

accrediteurs nascholing (huisarts)

(12 - 16 uur per week)

Wat ga je doen?
Je stimuleert het volgen en ontwikkelen van goede deskundigheidsbevordering (DKB) door deze te toetsen aan kwaliteitscriteria. Je informeert de beroepsgroep (huis)artsen over welke DKB meetelt voor de, in het kader van de verplichte herregistratie, te behalen punten. Daarnaast bevorder je dat aanbieders van DKB zichzelf (hogere) kwaliteitseisen stellen en help je kwaliteitscriteria te ontwikkelen waaraan de DKB voor (huis)artsen moet voldoen. Hiertoe visiteer en beoordeel je aanvragen in het kader van de programma-accreditatie, inclusief het voortraject en de afhandeling hiervan. In deze functie visiteer je ook organisaties met instellingsaccreditatie. Je werkt samen en hebt overleg met overige medische accreditatie-commissies.

Wat verwachten we van je?
Je bent huisarts en hebt ervaring met het ontwikkelen of beoordelen van onderwijs. Om deze taken goed uit te voeren, is een academisch denk- en werkniveau noodzakelijk. Je bent nieuwsgierig, analytisch, hebt een goede kennis van de gezondheidszorg en je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-vaardigheden. Je coördineert de voortgang en bent verantwoordelijk voor het accreditatieproces en rapportage.

Wat kun je van ons verwachten?
Je treft bij ons een prettige en collegiale sfeer, op inhoud gedreven collega’s en een locatie waar veel stakeholders dicht bij elkaar zitten. We bieden in eerste instantie een dienstverband aan van 12 tot 16 uur per week voor de periode van een jaar. Na een jaar kan het dienstverband worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Uitbreiding van het aantal uren in de loop van de tijd is mogelijk. Naast een marktconform salaris bieden we een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. De werktijden zijn flexibel, het is mogelijk om de eigen accreditaties in te (laten) plannen en veel vanuit huis te werken.

Geïnteresseerd?
Stuur dan een brief met cv uiterlijk 24 september naar de KNMG, afdeling HR, t.a.v. Mia Grooteman, e-mail: vacature@fed.knmg.nl. Voor meer informatie kun je onze website www.knmg.nl bezoeken of telefonisch contact opnemen met Annet Louw (bureaumanager ABC1), telefoon 088 - 4404340 (bereikbaar van maandag t/m woensdag). De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 40 en 41. 

Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. 
Interne kandidaten hebben bij gebleken gelijke geschiktheid voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.