Doortastende Regievoerder

Doortastende Regievoerder

Rotterdam (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Doortastende Regievoerder

In deze tijd van onzekerheid voor zowel professionals als cliënten, zoeken wij een kordate senior Regievoerder. Deze slaagt er in met beperkte tijd en middelen (beeldbellen) het verschil te maken in complexe situaties met huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling.

Kindveiligheid is het allerbelangrijkst, maar vaak is het plaatje groter. Er zijn problemen op andere leefgebieden, die vragen om een systemische aanpak. Vanwege de beperkte middelen is het van doorslaggevend belang dat je, soms moeilijke, keuzes moet maken.

De Regievoerder voert gesprekken met de direct betrokkenen, dit zijn zowel volwassenen als kinderen, je overlegt intern multidisciplinair over het plan van aanpak, je regelt waar nodig hulpverlening en voert overdrachtsgesprekken;

  • Je geeft advies en ondersteuning aan burgers en collega's uit het veld (professionals) en je neemt meldingen aan;
  • Je verzamelt nauwkeurig informatie en maakt een taxatie van de veiligheid;
  • Je stelt veiligheidsvoorwaarden op met direct betrokkenen of je stelt een onderzoek in;
  • Je trekt je conclusies;
  • Indien nodig draag je de casus over aan een andere organisatie, bv. een wijkteam of de Jeugdzorg en bewaak je de voortgang en het vervolgtraject door de casus te monitoren;
  • Je voert ook preventief activiteiten uit, bijvoorbeeld door middel van het geven van voorlichtingen.