Collegelid Biotechnologie en Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s)

Collegelid Biotechnologie en Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s)

Utrecht (Bekijk op kaart)

  • 0-8 uur
  • Overig
  • Zorgmanagement overig
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Collegelid Biotechnologie en Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s)

Functie­omschrijving
Het College is op zoek naar een lid voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (v/m)

met expertise op het gebied van:

Biotechnologie en Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s)

Het College bestaat uit maximaal 17 leden. De leden zijn allen toonaangevende experts op een bepaald medisch en/of farmaceutisch terrein. Leden van het College hebben een breed wetenschappelijk en klinisch kennisnetwerk in Nederland en veelal ook daarbuiten.

Functie-eisen
Wij zoeken een expert op het gebied van gen-, cel- en weefseltherapie, participerend in preklinisch onderzoek en in verbinding met de klinische praktijk. Van Collegeleden wordt verwacht dat zij onafhankelijk, over hun vakgebied heen, tot een verantwoord oordeel en besluit kunnen komen. Zij hebben een visie over hoe het College de ontwikkeling van geneesmiddelen en het goede gebruik van geneesmiddelen in de praktijk kan verbeteren. Het College stelt de patiënt centraal in de weging van de balans tussen de werkzaamheid en risico’s van een geneesmiddel.

U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om uw opvattingen overtuigend in te brengen in de discussies. Een methodologisch kritische houding ten aanzien van klinisch (geneesmiddelen-)onderzoek is een vereiste. Bij voorkeur bent u gepromoveerd.

Arbeids­voorwaarden
Salaris­niveau schaal 18
Maand­salaris Min €7.458 – Max. €9.952 (bruto)
Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contract­duur 4 jaar
Minimaal aantal uren per week 6
Maximaal aantal uren per week 6

Overige arbeids­voorwaarden
Een nieuw Collegelid wordt benoemd door de minister voor een periode van vier jaar. De schadeloosstelling voor een Collegelid is geregeld in artikel 9.2 van de Regeling Geneesmiddelenwet.

Bijzonderheden
De tijdsbelasting bedraagt circa 25 uur per maand (0,16 fte). Het College vergadert momenteel 1x per maand in de voltallige bezetting en 1x per maand in een kleinere bezetting. Gemiddeld neemt een Collegelid 18x per jaar deel aan een Collegevergadering. Collegeleden worden door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal twee keer herbenoembaar.

In een passende honorering wordt voorzien.

Meer over de functiegroep Topmanager
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling
Het College bestaat uit maximaal 17 leden. De leden zijn allen toonaangevende experts op een bepaald medisch en/of farmaceutisch terrein. Leden van het College hebben een breed wetenschappelijk en klinisch kennisnetwerk in Nederland en veelal ook daarbuiten.

De voorbereiding en implementatie van besluiten van het College worden uitgevoerd door een Agentschap (aCBG), welke onder leiding staat van de directeur aCBG/secretaris CBG. Binnen het aCBG zijn ongeveer 380 medewerkers werkzaam.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) is een zelfstandig opererende organisatie verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en ter ondersteuning van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het CBG beoordeelt of de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van een geneesmiddel voldoende is om het te registreren voor de behandeling van een aandoening bij mens of dier. Bij de toelating en bewaking van geneesmiddelen en voedingsmiddelen, neemt het CBG in de EU een vooraanstaande positie in.  De kennis en expertise over een goed en veilig gebruik van geneesmiddelen en voedingsmiddelen, die op deze wijze wordt opgebouwd, wil het CBG breed uitdragen binnen de Nederlandse samenleving. Daarom kiest het CBG voor een organisatie die op zo veel mogelijk fronten communiceert met de buitenwereld. Dit gebeurt door een intensieve samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekscentra en in overleg met organisaties van beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.  Het aCBG heeft circa 380 hoog opgeleide medewerkers in Utrecht. Veel daarvan hebben een medische of farmaceutische achtergrond.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
De heer prof. dr. T. de Boer, Voorzitter College

088-2248495

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Mevrouw T. Njio

werving@cbg-meb.nl