AIOS en ANIOS Psychiatrie

AIOS en ANIOS Psychiatrie

Groningen (Bekijk op kaart)

  • Niet nader bepaald
  • AIOS
  • Niet nader bepaald
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Deze vacature is niet meer beschikbaar

AIOS en ANIOS Psychiatrie

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG.
Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde
behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.
In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

De opleiding
De opleiding psychiatrie in het UCP stelt zich ten doel om psychiaters op te leiden met een hoog niveau van kennis en vaardigheden, waarbij de medisch-psychiatrische en psychotherapeutische aspecten van het vak in evenwicht en geïntegreerd zijn. De opleiding is breed en ambachtelijk met veel aandacht voor klinische en psychotherapeutische vaardigheden en wordt gedragen door een enthousiaste staf die goede patiëntenzorg hoog in het vaandel heeft staan.
Het UCP biedt een academische opleiding. Dit betekent dat er naast het bovenstaande extra aandacht is voor het verwerven van wetenschappelijk inzicht in de psychiatrie, onder meer via het huisonderwijs, via de mogelijkheid diverse wetenschappelijke bijeenkomsten bij te wonen, het werken in specialistische/topreferente zorgprogramma’s waar ook wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt en desgewenst via het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek.
Supervisie en mentoraat worden vanaf het begin van de opleiding gescheiden aangeboden, hetgeen verdere reflectie over het vak en de eigen ontwikkeling bevordert. Vanaf het derde jaar is er een geleide intervisiegroep die door de aios hoog wordt gewaardeerd.
Het UCP verzorgt deels samen met andere noordelijke opleidingen het cursorische onderwijs in de psychiatrie en de psychotherapie. Binnen het UCP worden frequent klinische demonstraties, klinische besprekingen, refereerbijeenkomsten en wetenschappelijke presentaties verzorgd. Het Klinisch Vaardigheden Onderwijs legt specifieke accent op de ontwikkeling van praktijkgerichte competenties waaronder gestructureerde diagnostiek en het omgaan met complexe behandelsituaties.
Het UCP biedt na het algemene opleidingsdeel de aantekeningen volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie, en werkt samen met het UCKJP op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdens de laatste twee jaar van de aantekening volwassenen of ouderen biedt het UCP aios de gelegenheid om daarbij te kiezen voor een individuele differentiatie op grond van de eigen belangstelling en verdere profilering in het vak. Dit kan op de domeinen wetenschap, psychotherapie, onderwijs en beleidspsychiatrie. Voor de gekozen differentiatie wordt een individueel scholings-/supervisie- en praktijkprogramma aangeboden, gericht op het verder ontwikkelen van deze competenties voor de latere beroepsuitoefening.
Informatie over de duur en de opbouw van de opleiding vindt u op de website van de OOR (www.oornoordoost.nl).

Startdata
Jaarlijks kunnen zes arts-assistenten de opleiding tot psychiater aanvangen in het UCP, met als startdata 1 april en 1 oktober. Daarnaast zijn er zeer regelmatig vacatures voor arts-assistenten niet in opleiding (ANIOS). ANIOS die psychiater willen worden, komen bij gebleken geschiktheid in aanmerking voor een opleidingsplaats in het UCP. Maar ook in het kader van oriëntatie op het vak of als voorbereiding op een andere medische discipline kan werkervaring in de psychiatrie uiterst zinvol zijn. Wanneer u ervoor kiest om als ANIOS te starten krijgt u een tijdelijke aanstelling. Indien vervolgens met de opleiding wordt begonnen wordt deze omgezet in een aanstelling voor de duur van de opleiding, waarbij soms vrijstelling kan worden verkregen voor de eerdere werkervaring in de psychiatrie. De werkweek bedraagt bij een volledige aanstelling 46 uur, inclusief diensten. Werken en opleiding in deeltijd (minimaal 80%) is mogelijk.
 

Functiebeschrijving

Arts-assistenten werken altijd onder supervisie van een vaste psychiater die zeer goed bereikbaar is voor vaste en incidentele supervisiemomenten en het samen zien van patiënten. In het kader van de opleiding werken arts-assistenten in het algemene deel van de specialisatie op gesloten en open opnameafdelingen, deeltijdbehandeling en de algemene poliklinieken waarbinnen diverse zorgprogramma’s worden aangeboden.
In het kader van de aantekeningen volwassenen en ouderen zijn er stageplaatsen binnen de gespecialiseerde topreferente programma's voor behandeling van psychosen, angststoornissen en stemmingsstoornissen, consultatieve psychiatrie, ouderenpsychiatrie, en de polikliniek ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen.

Wat vragen wij

  • U heeft uw artsdiploma behaald, heeft mogelijk al ervaring opgedaan als arts, en u wilt psychiater worden. Of u wilt uw kennis en ervaring in de psychiatrie ontwikkelen en al dan niet op termijn voor de opleiding kiezen.
  • U heeft een registratie in het RGS (bewijs graag meesturen met uw sollicitatie).
  • U werkt graag in een inspirerende universitaire omgeving waar kliniek en wetenschap met elkaar verweven zijn.
  • U vindt goede en zorgvuldige patiëntenzorg van groot belang. Psychiatrische patiënten zijn kwetsbaar en verdienen optimale zorg en aandacht.

Voor belangstellenden zijn er diverse mogelijkheden om opleiding en onderzoek te combineren.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Uw salaris bedraagt maximaal € 4.890,- bruto per maand (schaal 11A), afhankelijk van relevante ervaring, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

ANIOS posities zijn afhankelijk van beschikbaarheid maar worden gedurende het hele jaar aangeboden. Voor de startdatum van de opleiding per 1 april is de sluitingsdatum 1 november. Voor de startdatum van 1 oktober is de sluitingsdatum 1 juni. Wanneer u eerder solliciteert, zal uw brief uiteraard in portefeuille worden gehouden. Ook kunt u eventueel eerder starten als ANIOS om de organisatie en de praktijk te leren kennen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mw. dr. W.H. van Zelst-Kwakkel, opleider, telefoonnummer (050) 361 2807, (secretariaat)

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina.
Meteen na het verzenden wordt een standaard ontvangstbevestiging gemaild met informatie die niet relevant is voor deze vacature, want genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. Dit is een doorlopende vacature die steeds wordt verlengd. Uw reactie wordt direct in behandeling genomen.