Vacature directeur-bestuurder NVAB

Vacature directeur-bestuurder NVAB

Utrecht (Bekijk op kaart)

  • 32-40 uur
  • Directeur
  • Overig
Deze vacature staat origineel op Zorgmanagerbanen .

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Vacature directeur-bestuurder NVAB

DE ORGANISATIE 

De NVAB is de ledenvereniging van en voor bedrijfsartsen in Nederland. Met 85% kent de vereniging een hoge lidmaatschapsgraad. Bedrijfsartsen zetten zich als geneeskundig specialisten elke dag weer in voor de gezondheid van werkend Nederland. De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als medische wetenschap en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de immateriële en maatschappelijke belangen van haar leden en anderen die werkzaam zijn op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De uitvoerende activiteiten voor de Vereniging NVAB zijn formeel ondergebracht bij de Stichting NVAB. Hier werken twaalf medewerkers. De Stichting NVAB is gevestigd in Utrecht.
 
Naar buiten treden vereniging en stichting als eenheid op. 

KERNVERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE FUNCTIE
De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie en is het gezicht naar buiten. Hij/zij heeft een statutaire aanstelling en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft als belangrijkste taken:
- het in overleg met de Raad van Toezicht vaststellen van het strategisch beleid;
- het direct leiding geven aan de medewerkers van het bureau, het financieel beheer en het
   inrichten van de werkprocessen, veranderprocessen en het projectmanagement;
- jaarlijks opstellen van een beleidsplan met activiteitenplan en begroting, verantwoording van
   het gevoerde beleid (inhoudelijk en financieel) afleggen aan de Raad van Toezicht; 
- acquisitie van projecten die passen binnen het beleid van de NVAB door het (laten) opstellen van
   projectvoorstellen en subsidieaanvragen; 
- vertegenwoordigen van de NVAB bij externe contacten, zoals andere beroepsverenigingen,
   ministeries, politieke partijen en sociale partners;
- onderhouden en uitbouwen van het netwerk van de NVAB voor subsidies en financiering;
- belangenbehartiging, lobby en pleitbezorging van de doelen van de NVAB.
 
HET PROFIEL VAN DE KANDIDAAT
De ideale kandidaat heeft aantoonbare bestuurlijke en managementervaring, is goed thuis in de sociale geneeskunde en heeft bijzondere interesse voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Een goede politieke antenne is een must. Registratie als bedrijfsarts is een pré, maar geen vereiste. We zoeken iemand die als netwerker makkelijk contacten legt en onderhoudt en die door samenwerking weet te verbinden. Iemand die in de eigen organisatie de balans weet te houden tussen richten (koers, visie), inrichten (structuur, proces) en verrichten (doelmatige uitvoering).
De directeur-bestuurder heeft een academisch werk- en denkniveau, is een strateeg met financieel inzicht, diplomaat, manager en coach in een sterk veranderende omgeving. De directeur beschikt over de competenties om te managen en te inspireren in een complex bestuurlijke en kritische omgeving.

WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden een uitdagende, veelzijdige  en verantwoordelijke functie in een maatschappelijk betrokken organisatie tegen een passend salaris en een compleet arbeidsvoorwaardenpakket.
De aanstellingsomvang is bespreekbaar, voor 32 tot 40 uur per week. De functie kent een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit.

DE PROCEDURE
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw motivatiebrief en curriculum vitae digitaal te sturen naar sollicitatie@nvab-online.nl ter attentie van de heer G. Beens, voorzitter Raad van Toezicht Stichting NVAB, onder vermelding van: Vacature directeur-bestuurder NVAB. Uw reactie dient uiterlijk op 15 december 2019 ontvangen te zijn. De gesprekken met de sollicitatiecommissie staan gepland op 8 en 9 januari 2020.
 
U kunt een informatiepakket opvragen via sollicitatie@nvab-online.nl.
 
Wij streven een benoeming na per 1 april 2020, de datum waarop de huidige directeur terugtreedt. De terugtredende directeur blijft nog tot 1 juli 2020 gedeeltelijk aanwezig voor inwerken en een goede overdracht.