Manager GGZ

  • GGZ overig
Deze vacature staat origineel op GGZ Banen .

Manager GGZ

Voor een organisatie in de regio Rotterdam zijn we op zoek naar een zorgprofessional met ruime managementervaring in de kinderpsychiatrie of eventueel ook de volwassenen-GGZ, die graag middenin de problematiek staat in een rol waarin het verschil gemaakt kan worden.

De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen geweest in de zorg aan kinderen en jeugdigen met complexe problematiek. De organisatie waarvoor wij werven biedt veel ruimte voor eigen initiatief. Geen dag is hetzelfde en het gaat ergens over. De besluiten en maatregelen die u neemt zijn van grote invloed op de kinderen en jeugdigen waar het om gaat.

De professional wordt zoveel mogelijk centraal gesteld, daarom wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de gedifferentieerde vraag, met specialistische teams, topklinische zorg en een regionale functie. 

De Manager GGZ:

  • Draagt verantwoording voor de uitvoering van de beoogde behandelbeleid binnen verschillende specialismen;
  • Ontwikkelt, verbetert en implementeert zowel nieuwe als bestaande behandelplannen;
  • Voert naast de management werkzaamheden ook concrete behandeltaken uit;
  • Waarborgt de kwaliteit en continuïteit van de aangeboden zorg.