Wijkcoach Specialisatie Huiselijk Geweld

Wijkcoach Specialisatie Huiselijk Geweld

Rotterdam (Bekijk op kaart)

Wijkcoach Specialisatie Huiselijk Geweld

Wij zijn op zoek naar een tijdelijk wijkcoach voor een wijkteam op Rotterdam Zuid met als voorkeur een specialisatie ervaring met Huiselijk Geweld (HG) casussen. 

De taken die bij de functie horen: 

  • Er wordt gezorgd voor een integrale aanpak (jeugd en volwassenen). De medewerker richt zich op volwassenen. De principes van zelfsturing worden toegepast. De medewerker zorgt ervoor dat er volgens het principe: 1 gezin 1 plan 1 regisseur wordt gewerkt. Dit betekent dat je gebruik maakt van elkaars expertise binnen het wijkteam, maar dat één medewerker de regie in deze heeft. Er wordt resultaat- en oplossingsgericht gewerkt;
  • De gesprekken met cliënten worden gedaan door middel van keukentafelgesprekken of conform het veiligheidsprotocol op een aangepaste veilige gesprekslocatie. Tevens zorgt je er als wijkcoach voor dat veiligheid een onderwerp van gesprek blijft;
  • Je bent verantwoordelijk om zaken op te schalen als blijkt dat er niet verder gekomen wordt in een casus, maar waar wel de veiligheid van de omgeving of cliënt in geding komt; 
  • Zoveel mogelijk het eigen netwerk van de cliënt en het wijknetwerk betrekken in de hulpverlening en deze inzetten waar mogelijk. Wanneer mogelijk tijdig afschalen naar het wijknetwerk. Wanneer een casus niet binnen 6-9 maanden afgerond kan worden dan tweedelijns mogelijkheden inzetten en zo nodig een WMO-indicatie (laten) afgeven.

Taakaccent Huiselijk geweld:

  • De wijkcoach met taakaccent HG is verantwoordelijk voor de HG-problematiek die in het wijkteam wordt gesignaleerd en die bij het wijkteam wordt gemeld. De HG-specialist zorgt ervoor dat deze zaken zo efficiënt en effectief mogelijk opgepakt worden;
  • Naar aanleiding van de eerste informatie moet duidelijk worden of  het om een melding gaat die door het wijkteam opgepakt kan worden. Zo niet, welke weg er dan bewandeld dient te worden;
  • Als senior wijkcoach met taakaccent HG heb je collegiaal overleg met betrekking tot een HG-zaak, hierin worden de volgende zaken besproken;
  • De wijkcoach met taakaccent HG moet kunnen inschatten wat het risico, de aard en de ernst van het geweld is. Dit doet hij of zij door het verzamelen van informatie nl. via de melder, SISA, het gesprek met het gezin en na toestemming cliënt eventueel van school, hulpverlenende instanties die bij het gezin betrokken waren/zijn ed. t.b.v. de veiligheid van de kinderen wordt gebruik gemaakt van de LIRIK.