Vertrouwensarts / Deskundige Huiselijk Geweld

Vertrouwensarts / Deskundige Huiselijk Geweld

Haarlem (Bekijk op kaart)

  • Verzorgende overig
Deze vacature staat origineel op Verzorgingbanen .

Vertrouwensarts / Deskundige Huiselijk Geweld

Wij zijn op zoek naar een arts met gedegen werkervaring in verband met een vacature als vertrouwensarts. De vertrouwensarts houdt zich met een breed pakket bezig, van jeugdbescherming, huiselijk geweld tot ouderen mishandeling.

Het vak is in ontwikkeling. Een vertrouwensarts moet heden ten dage zowel over een goede klinische blik beschikken als over uitmuntende communicatieve en sociale vaardigheden, en medische expertise bezitten op het gebied van mishandeling en huiselijk geweld in de leeftijd van -9 maanden tot +100 jaar. Je moet er als professional plezier in scheppen om met een multidisciplinair team midden in de maatschappij te opereren.

De Vertrouwensarts:

  • Is het eerste medische aanspreekpunt bij vermoedens van onveilige situaties, grensoverschrijdend gedrag, mishandeling of misbruik;
  • Beoordeelt en interpreteert medische dossiers met betrekking tot mogelijke mishandeling;
  • Diagnosticeert, intervenieert en confronteert indien nodig, voert gesprekken met ouders, kinderen, (jong)volwassen en ouderen;
  • Onderhoudt contacten met huisartsen, mrdich specialisten en diverse medische instellingen in de regio;
  • Fungeert als medische vraagbaak voor maatschappelijk werkers en andere professionals;
  • Draagt bij aan kwaliteitsverbetering en verdieping van het vak, niet alleen betreffende jeugdzorg, maar ook ouderenmishandeling en volwassenengeweld.

De vertrouwensarts is binnen de organisatie betrokken bij alle processtappen, van adviesfunctie, triage tot uitvoering van onderzoeken en het doen van (crisis)interventies.