Gedragsdeskundige

  • Verzorgende overig
Deze vacature staat origineel op Verzorgingbanen .

Gedragsdeskundige

Voor een vacature bij een gemeente in de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar een ervaren Gedragsdeskundige voor  24-36 uur per week.

De gedragsdeskundige adviseert gevraagd en ongevraagd alle disciplines die betrokken zijn bij jeugdproblematiek. Het gaat hier specifiek om de beleids- en kwaliteitsmedewerkers jeugd, de consulenten jeugd, andere betrokkenen binnen netwerkorganisaties. 
In de rol van gedragsdeskundige verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Deskundigheidsbevordering van medewerkers beleid en kwaliteit Jeugd, consulenten jeugd, andere betrokkenen;
  • Het coachen van medewerkers;
  • Het beoordelen van diverse rapportages zoals een onderzoeksverslag of een veiligheidscheck;
  • Het individueel adviseren en ondersteunen bij complexe casuïstiek van medewerkers;
  • Voorzitten van werk- en casuïstiek overleggen;
  • Het maken van veiligheidsinschattingen en adviseren bij mogelijke crisissituaties;
  • Het voeren van caseload gesprekken;