Afdelingsmanager Epidemiologie en Leefomgeving

Afdelingsmanager Epidemiologie en Leefomgeving

Den haag (Bekijk op kaart)

 • Afdelings manager
Deze vacature staat origineel op Zorgmanagerbanen .

Afdelingsmanager Epidemiologie en Leefomgeving

Ben jij een ervaren manager met passie voor gezondheidsonderzoek en een gezonde leefomgeving? Lees dan verder!
 
Wat ga je doen?
GGD Haaglanden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid met producten en diensten die burgers  helpen bij gezond opgroeien, gezond opvoeden, gezond leven en langer gezond blijven. Vanwege veranderingen in (ons denken over) de publieke gezondheid werken wij momenteel aan een aanpassing van onze bestaande visie, met als consequentie mogelijke aanpassingen in onze organisatiestructuur. GGD Haaglanden is op zoek naar een ervaren afdelingsmanager die in eerste instantie twee afdelingen aanstuurt: de afdelingen Epidemiologie en Leefomgeving. Op termijn zal duidelijk worden welke afdeling(en) definitief onder aansturing van de nieuwe afdelingsmanager zullen vallen.

Als manager van Epidemiologie en Leefomgeving ben je integraal verantwoordelijk voor de aansturing van twee afdelingen van ieder circa 12 inhoudelijk gedreven professionals. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan deze twee teams, die vanuit hun kennis en ervaring in hoge mate zelfstandig en in twee aparte teams opereren. Op flexibele en creatieve wijze informeer en adviseer je GGD directie, gemeenten en bestuur over resultaten en (beleids)ontwikkelingen van beide afdelingen. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor de politiek bestuurlijke context waarin je werkt. Je  signaleert kansen voor innovatie op beide vakgebieden.
 
Het behoort tot jouw taak om beide afdelingen met de daarbij behorende processen, procedures en systemen op een efficiënte wijze aan te sturen. Je draagt daarbij per afdeling onder meer zorg voor de flexibele inzet van medewerkers en een effectieve en verantwoorde besteding van de toegewezen middelen.
Door het creëren van een heldere visie en duidelijke structuur per afdeling weet je medewerkers mee te krijgen. Je bent in staat een sfeer van vertrouwen te creëren. Je hebt een neus voor talenten van anderen en vindt het een uitdaging om het beste uit de medewerkers te halen en te sturen op resultaat en op de persoonlijke ontwikkeling van ieder teamlid. Dit doe je op een coachende wijze.
 
Je vertegenwoordigt beide afdelingen in gemeentelijke, regionale en landelijke netwerken en vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen naar de lokale/regionale context in Haaglanden. Je onderschrijft het belang van de vakgebieden epidemiologie, medische milieukunde en technische hygiënezorg, haalt actief wensen en behoeften van de klant op en vertaalt deze naar dienstverlening van beide afdelingen. Als uitstekend netwerker onderhoud je ten behoeve van kennisuitwisseling, koersbepaling en acquisitie interne contacten met andere afdelingen en externe contacten met de negen gemeenten in Haaglanden, de Omgevingsdienst Haaglanden, landelijke kennisinstituten en met de andere grote steden.
 
Je legt verantwoording af aan het hoofd Epidemiologie en Gezondheidsbevordering. Bovendien ben je lid van het managementteam van GGD Haaglanden, waarmee je mede vorm geeft aan het strategisch en tactisch beleid van GGD Haaglanden.
Van iedere manager van GGD Haaglanden wordt verwacht dat hij/zij actief participeert in de crisisorganisatie, bijvoorbeeld als procesleider of crisiscoördinator.
 
Wie zijn wij?
De afdeling Epidemiologie brengt door middel van onderzoek de gezondheid van de inwoners in regio Haaglanden in beeld en doet op basis daarvan voorstellen om de gezondheid te verbeteren. De afdeling ondersteunt anderen bij het opzetten en uitvoeren van epidemiologisch onderzoek, zet monitorsystemen op en evalueert gezondheidsprojecten. Daarnaast is de afdeling binnen de crisisorganisatie van de GGD verantwoordelijk voor het gezondheidsonderzoek en nazorg bij rampen.
 
De afdeling Leefomgeving is gericht op het bereiken van een gezonde leefomgeving voor de inwoners in regio Haaglanden en levert daartoe medisch milieukundige zorg en technische hygiëne zorg in alle gemeenten in regio Haaglanden. De afdeling signaleert, doet onderzoek, adviseert en geeft voorlichting aan burgers, instanties en gemeenten op het gebied van milieu, hygiëne en gezondheid. Daarnaast speelt de afdeling binnen de crisisorganisatie van de GGD een belangrijke rol bij incidenten met een medisch milieukundige component.
 
De uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden is onderdeel van de dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag. Onder bestuurlijke aansturing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden beschermt, bewaakt en bevordert GGD Haaglanden de gezondheid van ruim een miljoen inwoners van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
 
Wat bieden wij?
Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we je:

 • een salaris van minimaal €4636,- en maximaal €6178,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van een volledige (36-urige) werkweek;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met eventueel een proeftijd. Bij goed functioneren is er mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
 • een 36-urige werkweek, met ruimte om compensatieverlof op te bouwen.
 
Ook kun je rekenen op een uitgebreid  arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:
 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.
 
Wat vragen we?
Uit opleiding en ervaring blijkt jouw universitair werk- en denkniveau in een relevante studierichting. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende positie in een soortgelijke omgeving. Randvoorwaarde voor het succesvol uitoefenen van deze functie is ook dat je goed inzicht in en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen hebt en het leuk vindt om in dit politiek bestuurlijke veld te opereren. Je hebt een sterke en gedreven persoonlijkheid en durft beslissingen te nemen. Je bent enthousiast en kunt complexe processen overzien. Affiniteit met de thema’s leefomgeving en milieu en met onderzoek op het terrein van publieke gezondheid is een vereiste. Naast gedrevenheid, overtuigingskracht, enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel kenmerkt een natuurlijk overwicht jouw persoon. 
 
Competenties
Resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, klantgerichtheid, ondernemerschap, visie, verbinden, inspireren, omgevingsbewustzijn, managementidentificatie
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure kun je Geertje Ariens (telefoon 06 46733832) of Robert Schaafsma (telefoon 06 34149470).
 
Extra informatie
 • wij zoeken iemand die full time (36 uur) beschikbaar is;
 • een assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure;
 • sollicitatiegespreken worden in week 10 (maandag 2 maart t/m 8 maart a.s.) ingepland;
 • het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure;
 • het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure;
 • wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnen komen via het platform www.werkenvoordenhaag.nl;
 • meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op; www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Reageer via de 'solliciteer' button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.