Manager Jeugd

  • Jeugdgezondheidszorg verpleegkundige
Deze vacature staat origineel op Verpleegkundigenbanen .

Manager Jeugd

Manager Jeugd


locaties Bernadettebos en de Bleek in Neede

 

De Functie
Als manager geef je situationeel leiding aan de locaties, totaal ca. 70 medewerkers. Je rapporteert binnen de twee-lagen structuur direct aan de Raad van Bestuur en werkt nauw samen met je collega managers binnen het Jeugd domein. We hebben recent onze strategische koers voor de komende jaren bepaald een mooie ontwikkelambities geformuleerd. Dat biedt kansen! Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de verdere invulling van de activiteiten van Aveleijn in het Jeugddomein. 

Je geeft vorm aan en verbindt de driehoek cliënten, medewerkers en ouders/verwanten waarbij de cliënt vraag centraal staat. Je vertaalt de kernwaarden van Aveleijn naar de teams en coacht hen hierin. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering (continuïteit van zorg) en dienstverlening. Je signaleert kansen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van onze organisatie. Je bevordert effectieve onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je geeft inspirerend leiding aan verandering en gaat daarin de verbinding aan met cliënten, verwanten, cliëntvertegenwoordiging en medewerkers. Tevens draag je zorg voor een goede beeldvorming om de samenwerking met interne en externe partijen te bevorderen en bevorder je de intensieve samenwerking met het onderwijs. 

Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn: verdere ontwikkeling sociaal Jeugd domein, bijdragen aan optimale deelname van de cliënten aan het maatschappelijk leven en aan leefbaarheid in de wijk; kernwaarden nog steviger verankeren in dagelijks handelen; door ontwikkelen van reflectie in de praktijk en professionele scherpte. 

De opgave
KJG lokaties Bernadettebos en de Bleek werken samen met de overige KJG locaties binnen Aveleijn de komende jaren aan zichtbare positionering, zorg inhoudelijke visie, methodisch kader en stabiliteit en benodigde competenties in de teams. 

Bernadettebos en de Bleek onderscheiden zich geografisch binnen Aveleijn omdat zij zich in de Achterhoek bevinden. Dit betekent dat zij werken onder de inkoopvoorwaarden van de Achterhoek, maar ook dat zij andere samenwerkingspartners kennen bijv. op het gebied van middelengebruik en GGZ. De manager speelt een belangrijke rol in de verbinding met de diverse partijen en het creëren van mogelijkheden in de samenwerking. 

Overige belangrijke thema’s voor de komende periode zijn: 
Bijdragen aan optimale deelname van de cliënten aan het maatschappelijk leven en aan leefbaarheid in de wijk; het nog steviger verankeren van de kernwaarden in het dagelijks handelen , door ontwikkelen van reflectie in de praktijk en professionele scherpte.  Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een managementscholing. Gezien de uitdagingen waar we voor staan in het Jeugddomein is het een voorwaarde dat je aantoonbare meerjarige ervaring als leidinggevende in het Jeugdveld hebt. Naast kennis van de dynamiek van het sociaal domein en de belangen van de diverse stakeholders hierin beschik je aantoonbaar over tenminste vijf jaar managementervaring in de jeugdsector. Tevens heb je kennis van en ervaring met veranderprocessen gericht op de ontwikkeling van nieuwe doelgroepen en weet je hierbij methodiek/visie te ontwikkelen en flexibiliteit te creëren. 
Je bent in staat de visie, de kernwaarden en het beleid van Aveleijn uit te dragen en efficiënt te vertalen naar de praktijk. Daarnaast sta je stevig in je schoenen, ben je daadkrachtig, helder in je communicatie en beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je hebt scherp oog voor het optimaliseren van kwaliteit van zorg, waarbij de vraag van de cliënt voorop staat. Je geeft op enthousiaste en coachende wijze leiding en stuurt op eigen verantwoordelijkheid en afspraken. Hierbij weet je een goede balans te houden tussen vertrouwen en zorgdragen voor kwalitatief goede uitvoering. Daar waar nodig ben je pragmatisch en ben je in staat om op de werkvloer echt de kar te trekken om zowel inhoudelijk als procesmatig richting te geven. Je bent empathisch, hebt oog voor het welbevinden van je medewerkers en bent voor hen een sparringpartner. Analytisch denken en zorgdragen voor een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering behoort tot je sterke punten. Tevens ben je energiek, gericht op samenwerking, beschik je over humor en reflecterend vermogen. Je bent vaardig in het communiceren op verschillende niveaus, zowel mondeling als schriftelijk. 
  • Het betreft een vacature binnen een stabiele en financieel gezonde organisatie met ruimte voor nieuwe initiatieven en eigenaarschap van eigen locaties.
  • Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO- Gehandicaptenzorg.
  • De standplaats is Neede. Je bent bereid te werken binnen het werkgebied van Aveleijn.
  • De functie is ingeschaald in FWG 60.
  • Het betreft een dienstverband van 36 uur.
  • Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.  Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Frits Büdgen via F.budgen@aveleijn.nlof telefoonnummer 06-18818333. 

Solliciteren op de functie Manager jeugd
Je reactie kun je voor dinsdag 28 mei 2019 achterlaten via onze sollicitatiepagina door te klikken op de solliciteerbutton.

De sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdagmiddag 5 juni of donderdagochtend 6 juni 2019. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


Aveleijn biedt zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Met ca. 80 locaties in de 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland is Aveleijn regionaal sterk verankerd. Aveleijn maakt integraal onderdeel uit van de lokale samenleving en helpt cliënten de maatschappij zoveel mogelijk te begrijpen, zodat ze er positief deel van uit kunnen maken. Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëert Aveleijn ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. Aveleijn helpt cliënten doelen te vinden én te realiseren. Via begeleiding, trainingen en evenementen investeert Aveleijn in talenten, vaardigheden, creativiteit, vriendschappen en positieve energie. Binnen de woon- en zorgomgeving staan gezondheid, geborgenheid, veiligheid en respect centraal. 

De Locaties
Als manager ben je verantwoordelijk voor de woonlocaties het Bernadettebos en de Bleek in Neede. Deze locaties maken onderdeel uit van de doelgroep Kind, Jeugd en Gezin. Het Bernadettebos is een behandelsetting voor kinderen van 4 tot 16 jaar, met een licht verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen voortkomend uit hechtingsproblematiek, ADHD, autisme of trauma. De expertise van de medewerkers ligt op het aanbieden van structuur en duidelijkheid. 
De Bleek is een 24-uursvoorziening voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er bij deze jong volwassenen sprake van (forse) gedragsproblematiek. De Bleek is o.a. de vervolg-locatie voor het Bernadettebos, maar ook de locatie voor jongeren die er aan toe zijn het ouderlijk huis te verlaten. Als 15/16 - jarige kan de jongere verhuizen naar de Bleek om zich daar verder te ontwikkelen, eerst in een groepsomgeving, om daarna door te stromen naar een appartement. Naast de twee genoemde locaties wordt ambulante begeleiding geboden.