Verpleeghuisarts (SO)

Verpleeghuisarts (SO)

In de regio Haarlem zijn wij ten behoeve van één van onze relaties op zoek naar een Specialist Ouderengeneeskunde (SO).

U komt te werken boven het Noordzeekanaal. De Specialist Ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg van een aantal clienten in de ouderenzorg. Daarnaast adviseert u de eerste lijn, waar gewenst, bij vragen op het gebied van de ouderengeneeskunde. Door de grootte van de organisatie is het mogelijk een takenpakket samen te stellen dat aansluit bij je eigen belangstelling.

Andere taken van de Verpleeghuisarts of Specialist Ouderengeneeskunde zijn:

  • Het opstellen en uitvoeren van zorgplannen en het voeren van de regie hieromtrent;
  • Werkzaamheden zowel in een intra- als extramurale setting;
  • Het actief meewerken in en meedenken over verdere innovaties en kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie.