Verpleegkundig Specialist met Organisatietalent

Verpleegkundig Specialist met Organisatietalent

Zuid-holland (Bekijk op kaart)

Verpleegkundig Specialist met Organisatietalent

Onze opdrachtgever is een organisatie in Zuid-Holland, altijd in beweging om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Centraal daarbij staat het individuele maatwerk voor de cliënten.

De organisatie kent een behandelafdeling, waarin alle behandelaars, specialisten ouderengeneeskunde (SO's), psychologen, paramedici, organisatorisch zijn samengebracht.

Ter versterking van dit team wil men gaan starten met een voor deze organisatie nieuwe functie van verpleegkundig specialist. De nurse practitioner ressorteert hiërarchisch onder de programmadirecteur behandelzaken.

Hoofdtaken van de Verpleegkundig Specialist:

 • Met de specialisten ouderengeneeskunde analyseren hoe het takenpakket is samengesteld en hoe verantwoordelijkheden anders georganiseerd kunnen worden;
 • Van daaruit vaststellen welke taken ten dele overgeheveld kunnen worden naar de nieuwe functie van nurse practitioner, met als doel de ontlasting van de SO’s en als randvoorwaarde de behandel-eindverantwoordelijkheid van de SO;
 • Vervolgens invulling geven aan deze nieuwe taken in samenspraak met de SO’s.

Verder is de nurse practitioner onder andere verantwoordelijk voor:

 • Een ondersteunende, adviserende en begeleidende rol naar bewoners;
 • Het ontwikkelen van spreekuren, waardoor de begeleiding van bewoners tot kwaliteitsverbetering leidt;
 • Het “gevraagd en ongevraagd” ondersteunen van artsen bij de uitvoering in de medische zorg van bewoners;
 • Het fungeren als intermediair naar (huis)artsen;
 • Het verrichten van voorbehouden BIG-handelingen, gespecialiseerd verpleegkundig werk en triage bij medische bijzonderheden;
 • Coördineren en verpleegkundig adviseren van zorgmedewerkers;
 • Multidisciplinaire samenwerking, zowel intra- als extramuraal;
 • Ondersteunen en begeleiden bij het uitvoeren van medische-technische handelingen.