GZ-Psycholoog (Jeugd en Gezin)

GZ-Psycholoog (Jeugd en Gezin)

Friesland (Bekijk op kaart)

GZ-Psycholoog (Jeugd en Gezin)

De GZ-Psycholoog zal zich bezighouden met het mede vorm en inhoud geven aan de psychiatrische diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen door het verrichten van psychodiagnostiek en indicatiestelling.

De taken van de GZ-Psycholoog zijn:

  • Het behandelen van kinderen en jeugdigen met psychiatrische stoornissen en hun ouder(s)/gezinnen en het behandelen van (jong)volwassenen met psychiatrische stoornissen;
  • Het (door)ontwikkelen en beschrijven van methodieken, onder andere met EMDR;
  • Contacten onderhouden met deskundigen van ketenpartners en collega-instellingen;
  • Verantwoordelijk voor diagnostiek en onderzoek;
  • Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.