GZ-psycholoog LVB

GZ-psycholoog LVB

Zuid-holland / utrecht (Bekijk op kaart)

GZ-psycholoog LVB

Voor een landelijk opererende opdrachtgever die zich heeft gespecialiseerd in professionele zorg voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog.

De organisatie heeft een achtergrond in de maatschappelijke dienstverlening, maar gaat ook steeds meer behandelen. De GZ-psycholoog gaat zich naast de (intensieve) zorg aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking toeleggen op het verder uitbouwen van het behandelbeleid.

75% van de clienten is licht beperkt (LVB). Dit is een doelgroep met doorgaans meervoudige problematiek, waarbij te denken valt aan schulden, verslaving, grensoverschrijdend en crimineel gedrag. In een steeds complexer wordende samenleving vallen deze mensen, wiens beperking niet zichtbaar is, steeds vaker buiten de boot.

De GZ-psycholoog is verantwoordelijk voor complexe zorgtrajecten, het doen van interventies, advisering, begeleiding en behandeling. Geen dag is hetzelfde en je kunt je werktijden zelf indelen, waarbij ook thuiswerken mogelijk is.

Verdere taken zijn:

  • Superviseren enkelvoudige diagnostiek en het stellen van diagnoses;
  • Het 'gevraagd en ongevraagd' teammanagers, cliëntcoaches, trajectcoördinatoren en begeleiders adviseren over de kwaliteit van zorg;
  • Deelname aan de vakgroep gedragsdeskundigen en bijdragen aan het verder ontwikkelen methodieken;
  • Het toetsen van de kwaliteit van begeleidingsplannen van cliënten;
  • Het vertegenwoordigen en representeren van de organisatie en functie naar buiten;
  • Contacten onderhouden met deskundigen van ketenpartners en collega instellingen;
  • De verantwoordelijkheid voor diagnostiek en onderzoek;
  • Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van collega's.