Verpleegkundig Specialist

Verpleegkundig Specialist

Den haag (Bekijk op kaart)

Verpleegkundig Specialist

Voor de revalidatieafdeling van een ouderenzorginstelling  in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een Verpleegkundig Specialist.

De organisatie heeft een financieel gezonde basis en is bezig de zorg te moderniseren. Het behandelcentrum gaat worden ingericht naar behandelprogramma's, zoals geriatrische revalidatie, psychogeriatrie, eerste lijnszorg. Momenteel is de dienst gestructureerd naar de verschilllende vakgebieden.

De Verpleegkundig Specialist is verantwoordelijk voor:

  • Het vervullen van een regisserende, sturende en coordinerende rol naar de werkuitvoering door de verpleging en verzorging;
  • Het ondersteunen van de specialist ouderengeneeskunde bij medische zaken, zoals diagnoses stellen, behandeling en bewaken behandeltrajecten;
  • Het uitvoeren van ingrepen volgens de geldende procedures;
  • Overleg met betrokken professionals vanuit diverse disciplines;
  • Het meedenken over verbeteringen op het gebied van deskundigheid en positionering;
  • Algemene adviserende en informerende taken.

Ook kandidaten met een achtergrond in de ziekenhuiswereld worden uitgenodigd te reageren.