Klinisch Psycholoog

Klinisch Psycholoog

Onze opdrachtgever is een innovatieve GGZ-instelling in de regio Den Haag, waar volwassenen, jeugdigen en kinderen met psychische problemen behandeld worden.

Het beginpunt van de organisatie was het bieden van maatwerk op het gebied van jeugdzorg, waarbij wordt gestreefd zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden en de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Voor deze organisatie zoeken wij een Klinisch Psycholoog in de functie van Hoofdbehandelaar. Een eigen visie en inbreng worden zeer op prijs gesteld.

Uw taken als Klinisch Psycholoog zijn:

  • Het doen van intakes, het schrijven van psychodiagnostische rapportages;
  • Individuele behandeling (cliënt, ouders, systeem) geven en hierin de eerst verantwoordelijke behandelaar en contactpersoon zijn;
  • (Mede)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het behandelbeleid binnen de organisatie, onder andere door protocollen en beleidsstukken (her)schrijven en methodieken/trainingen te ontwikkelen;
  • Vervolgonderzoek doen naar IQ, ADHD, ASS en persoonlijkheidsproblematiek;
  • Psycho-educatie voorlichtingen en behandeling in groepsverband geven;
  • Hoofdbehandelaar / regiebehandelaar zijn voor minderjarige cliënten als GZ-psycholoog en voor minder- en meerderjarige cliënten als Klinisch psycholoog;
  • Werkbegeleiding geven aan basispsychologen/orthopedagogen die een postdoctorale opleiding volgen -onder andere tot GZ-psycholoog;
  • Deelnemen aan bilateraal en multidisciplinair cliëntgebonden overleg en dit overleg – indien van toepassing – voorzitten vanuit de functie van hoofdbehandelaar / regiebehandelaar.