GZ-Psycholoog

GZ-Psycholoog

Voor een GGZ instelling in de regio van Enschede zoeken wij voor 16-36 uur een GZ-Psycholoog met affiniteit voor de doelgroep van 18-60 jarigen waarbij psychodiagnostische onderzoeken op verschillende gebieden moet worden verricht. Als GZ-psycholoog zal je diagnostisch onderzoek, behandeling, consultatie en advies bieden aan deze groep. Ook wordt er veel samengwerkt met externe partijen.
 

Als hoofdtaak zal je je bezighouden met behandeling en diagnostiek. Je stelt psychologische begeleidings- en behandelplannen op binnen de kaders van indicatiestelling en vastgestelde behandeldoelen. Daarnaast stuur je basispsychologen en GZ-psychologen in opleiding aan.

Je bent het aanspreekpunt voor klanten, verwijzers en behandelaren. Daarnaast lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Het team is multidisciplinair samengesteld en kenmerkt zich door enthousiasme en ambitie om te ondernemen.

Er is veel ruimte voor eigen initiatief en er zijn korte lijnen die zorgen voor een persoonlijke en informele werksfeer.