GZ-psycholoog Doven en Slechthorenden

GZ-psycholoog Doven en Slechthorenden

Groningen (Bekijk op kaart)

GZ-psycholoog Doven en Slechthorenden

Voor een gespecialiseerde instelling zoeken wij een GZ-psycholoog die zich met een specifieke doelgroep gaat bezighouden.

Het betreft clienten die niet of slecht kunnen horen of andere hoorklachten hebben. Zij zijn vroegdoof, plotsdoof, laatdoof, doofblind, slechthorend, tinnitus, hebben de ziekte van Ménière, hyperacusis of hebben een CI (cochleair implantaat).

De GZ-psycholoog die wij zoeken is gespecialiseerd (of wil zich gaan specialiseren) in het behandelen van deze doelgroep.

Hij of zij gaat zich bezighouden met: 

  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Het opstellen van begeleidings- en behandelplannen;
  • Het geven van groepstrainingen gericht op het hanteerbaar maken van de klachten;
  • Advisering en consultatie;
  • Het helpen vormgeven en verbeteren van behandelbeleid en zorgprogramma's;
  • Intercollegiaal- en andere vormen van overleg;
  • Het beoordelen en interveniëren in crisissituaties van patiënten in zorg op verzoek van professionals.