Eerste Geneeskundige Ouderenzorg

Eerste Geneeskundige Ouderenzorg

Arnhem (Bekijk op kaart)

Eerste Geneeskundige Ouderenzorg

In deze uitdagende functie zoeken we een specialist ouderengeneeskunde (SO) die verantwoordelijkheid wil dragen voor en sturing wil geven aan de behandelpraktijk. De Eerste Geneeskundige geeft leiding aan de medische dienst, bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en enkele basisartsen, en werkt als uitvoerend arts samen in een multidisciplinair team.

De Eerste Geneeskundige is primair aanspreekpunt voor de medische zorg van de organisatie en heeft van daaruit een belangrijke stem in het vaststellen van het medisch beleid. Hij of zij coördineert dit medisch inhoudelijke beleid van de instelling en is voorzitter van het overleg van de artsen, en:

  • Is in staat ideeën te formuleren en te verdedigen binnen de Raad van Bestuur en om te zetten in concrete activiteiten;
  • Levert een bijdrage aan een goed opleidingsklimaat in de instelling;
  • Neemt initiatieven voor vernieuwing van de ouderenzorg.

De professional die wij zoeken is naast de leidinggevende taken ook als arts betrokken bij de uitvoering van de geneeskundige zorg:

  • Het behandelen en begeleiden van somatische en psychogeriatrische patiënten;
  • Het opstellen en uitvoeren multidisciplinair zorgplan, waarvan het medisch behandelplan deel uitmaakt;
  • Het doen van consultaties voor hulpverleners uit eerste en tweede lijn.

De organisatie wil met haar behandelingsbeleid zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld het omvormen van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen. De Eerste Geneeskundige is nauw betrokken bij de beantwoording van de vraag hoe de ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar concrete acties. Initiatief en durf zijn daarbij sleutelwoorden.