Specialist Ouderengeneeskunde

Specialist Ouderengeneeskunde

Arnhem (Bekijk op kaart)

Specialist Ouderengeneeskunde

Voor een organisatie in de regio Gelderland zijn wij op zoek naar een Specialist Ouderengeneeskunde.

Het behandelen en begeleiden van somatische en psychogeriatrische patiënten vormt je hoofdtaak. De wijze waarop je die taak inricht bepaal je in belangrijke mate zelf.

De organisatie wil met haar behandelingsbeleid zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld het omvormen van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen. Jij bent nauw betrokken bij de beantwoording van de vraag hoe de ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar concrete acties. Initiatief en durf zijn daarbij sleutelwoorden.

Je werkt samen in een medische dienst met een aantal andere specialisten ouderengeneeskunde en enkele basisartsen in een multidisciplinair team, waarin je als arts eindverantwoordelijkheid draagt voor behandeling van jouw patiënten.