GZ-Psycholoog (Jeugd en Gezin)

GZ-Psycholoog (Jeugd en Gezin)

Groningen (Bekijk op kaart)

GZ-Psycholoog (Jeugd en Gezin)

De GZ-Psycholoog is werkzaam in de basis-GGZ en de specialistische GGZ, en zal zich bezighouden met het mede vorm en inhoud geven aan de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen door het verrichten van psychodiagnostiek en indicatiestelling.

De medewerker die wij zoeken houdt zich bezig met uiteenlopende problematiek. Wat de clienten bindt is een christelijke achtergrond, vanuit welke zij hun problemen bezien en verwerken. De zorgvraag kan zeer uiteen lopen.  

De taken van de GZ-Psycholoog zijn:

  • Het behandelen van kinderen en jeugdigen met psychische stoornissen;
  • Contacten onderhouden met deskundigen van ketenpartners en collega-instellingen;
  • Verantwoordelijk voor diagnostiek en onderzoek;
  • Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.