Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

Den haag (Bekijk op kaart)

Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

Voor een organisatie in Den Haag zijn we op zoek naar een dynamische Specialist Ouderengeneeskunde (SO), die zich thuis voelt bij mensen uit diverse culturen en lagen van de bevolking.

De organisatie heeft een financieel gezonde basis en is bezig de zorg te moderniseren. Het behandelcentrum gaat worden ingericht naar behandelprogramma's, zoals geriatrische revalidatie, psychogeriatrie, eerste lijnszorg. Momenteel is de dienst gestructureerd naar de verschilllende vakgebieden.

De SO is in vaste dienst en maakt deel uit van de behandeldienst. Hij of zij is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire zorg aan de cliënten met een complexe zorgvraag en heeft nauw contact met de teamleider behandeldienst.

Verder in het takenpakket van de Specialist Ouderengeneeskunde:

  • Je maakt deel uit van de vakgroep SO’s met een vakinhoudelijk voorzitter;
  • Je levert een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling, zowel intramuraal als extramuraal;
  • Je participeert in de opleiding tot SO en de huisartsopleiding;
  • Je geeft adviezen aan huisartsen in het kader van de ketenzorg.