Revalidatiearts Ouderen

Revalidatiearts Ouderen

Rotterdam (Bekijk op kaart)

Revalidatiearts Ouderen

De Revalidatiearts Ouderen is verantwoordelijk voor:

  • Advisering van patienten op het gebied van revalidatie;
  • Intensieve begeleiding van patienten;
  • Afstemming en samenwerking met professionals in het team: fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker;
  • Het opmaken van rapportages alsmede de vereiste casusadministratie;
  • Het onderhouden van contact met verwijzers en andere professionals in de eerste lijn;
  • Het bijsturen van het zorgpad.