Eerste Geneeskundige

Eerste Geneeskundige

In deze uitdagende functie zoeken we een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) die verantwoordelijkheden wil dragen en invloed wil hebben.

De eerste geneeskundige Is primair aanspreekpunt voor de medische zorg van de organisatie en heeft van daaruit een belangrijke stem in het vaststellen van het medisch beleid. Hij/zij coördineert dit medisch inhoudelijke beleid van de instelling en is voorzitter van het overleg van de artsen.

Andere taken:

  • De eerste geneeskundige neemt initiatieven op het terrein van zorgvernieuwing, ketenzorg en dergelijke en is hiertoe ook eerste aanspreekpunt van huisartsen;
  • De eerste geneeskundige is verantwoording schuldig aan het hoofd behandeling en begeleiding en heeft met deze een nauw contact over het te voeren medische beleid;
  • De eerste geneeskundige is, naast de coördinerende en leidinggevende taken werkzaam als uitvoerend SO, en neemt ook deel aan het rooster van onregelmatige diensten om aldus vertrouwd te blijven met alle aspecten van het medische beroep.