Arts GGZ

Arts GGZ

Voor een vaste aanstelling bij onze opdrachtgever in de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar een arts die zich gaat bezighouden met clienten met meervoudige problematiek.

Deze kan op verschillende gebieden tegelijk spelen: psychiatrie, verslaving, criminaliteit, persoonlijkheids-stoornissen, antisociaal gedrag, huiselijk geweld. Een goed deel van de clienten zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking.  

Wij zijn op zoek naar een 'stevige', allround arts, bij voorkeur BIG-geregistreerd als verslavingsarts, die gewend is outreachend te werken.

De GGZ-arts is verantwoordelijk voor

  • Het ambulant behandelen en begeleiden van een complexe doelgroep in een juridisch kader; ongeveer 80 % gedwongen kader, overige vrijwillig via huisarts of reguliere GGZ;
  • De somatische diagnostiek: doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers;
  • Het vanuit een medisch referentiekader vertalen van ‘practice and evidence based’-richtlijnen naar de individuele patiënt in diens context;
  • Het actief onderhouden van het eigen relatienetwerk, zowel intern als extern.

Er is een multidisciplinair samengesteld team, waarin diverse functies (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, spv) vertegenwoordigd zijn.