Systeemgerichte Psychiater (K&J)

Systeemgerichte Psychiater (K&J)

Leeuwarden (Bekijk op kaart)

Systeemgerichte Psychiater (K&J)

Voor werkzaamheden in de regio Leeuwarden zoeken wij een psychiater die zich gaat bezighouden met de begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met trauma. Thema's zijn geweld en misbruik in de huiselijke sfeer, eerkwesties, afhankelijkheidsrelaties en kinder- en mensenhandel.

De Systeemgerichte Psychiater (K&J):

  • Fungeert als hoofdbehandelaar en specialist;
  • Begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problematiek;
  • Is verantwoordelijk voor individuele behandelingen en groepstherapieën;
  • Levert een bijdrage in de cliëntenzorg, aan het behandelbeleid en zorginnovatie;
  • Werkt actief mee in verschillende settings met kinderen en jongeren of (jong) volwassenen;
  • Participeert actief in de ontwikkeling van diagnostiek- en behandelprogramma’s;
  • Werkt vanuit verschillende theoretische kaders, waaronder cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, en/of systeemtherapie.