Hoofd Medische Dienst

Hoofd Medische Dienst

Voor een zorginstelling zoeken wij een arts voor de functie Hoofd Medische Dienst. De professional die wij zoeken dient belangstelling te hebben om zich verder te verdiepen in de langdurige zorg aan mensen met neurologische problematiek.

De medische dienst bestaat uit medici en paramedici. Behalve op het gebied van operationeel leidinggeven ligt er een belangrijke taak op het gebied van innovatie en aanpassing aan de nieuwe zorgwerkelijkheid. Het betreft een gezonde organisatie, die het nodige heeft neergezet op het gebied van vroegtijdige signalering en behandeling thuis.

Naast een intern gerichte rol heeft het nieuwe medische hoofd of 1e geneeskundige taken op het gebied van netwerken en samenwerken met externe organisaties en personen, onder andere huisartsen, universiteiten en ziekenhuizen.

In het kort zijn de taken:

  • Behandeling van clienten en medisch beleid;
  • Onderzoek doen naar chronische neurologische aandoeningen;
  • Leiding geven aan een team van artsen, paramedici en psychologen;
  • Is eindverantwoordelijk voor de zorgdossiers/ EPD, medicatie, MDO’s.