GZ-psycholoog Forensische Psychiatrie

GZ-psycholoog Forensische Psychiatrie

Rotterdam (Bekijk op kaart)

  • GGZ overig
Deze vacature staat origineel op GGZ Banen .

GZ-psycholoog Forensische Psychiatrie

Wij zijn op zoek naar een GZ Psycholoog om de afdeling forensische psychiatrie te versterken. Deze gaat zich bezighouden met de behandeling van volwassenen, adolescenten en jongvolwassenen die een justitiele maatregel opgelegd gekregen hebben en kampen met impulsgedrag en agressie-vraagstukken, alsmede andere gedragsproblematiek.

Behalve werkzaamheden op kantoor worden er huisbezoeken afgelegd en zijn er satelietvestigingen. Tevens is er veel ruimte om wetenschappelijk onderzoek te doen en bijscholing te volgen.

Verder zijn de taken:

  • Uitvoeren van de behandeltrajecten van patiënten;
  • Participeren in kliniekbrede patiëntenbesprekingen;
  • Op het niveau van de inhoud coördineren van de zorg en hier mede inhoud aan geven middels individuele-, groeps- en systeeminterventies.
  • Leidinggeven aan de forensisch medewerkers van de afdeling en op afdelingsniveau uitvoering geven aan de activiteiten en werkprocessen op het gebied van personeel en bedrijfsvoering.
  • Zorgdragen voor de juiste uitvoering van de therapie op afdelingsniveau.
  • Het, vanuit het eigen werkgebied, adviseren van de Manager Behandeling & Bedrijfsvoering over de operationele beleidsontwikkeling.
  • Contacten onderhouden met relevante externe relaties.
  • Werkbegeleiding en supervisie geven.
  • Participeren in de vakgroep