Senior Bedrijfsarts / 1e geneeskundige

Senior Bedrijfsarts / 1e geneeskundige

Gorinchem (Bekijk op kaart)

  • Bedrijfsarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Senior Bedrijfsarts / 1e geneeskundige

Voor een landelijk werkende, gespecialiseerde organisatie op het gebied van verzuim en re-integratie zijn wij op zoek naar een ervaren bedrijfsarts met senioriteit, overzicht en een eigen visie op het vakgebied.

De afgelopen jaren is er in de arbodienstverlening een accentverschuiving geweest naar de eerst betrokkenen. Werkgever en werknemer zijn primair verantwoordelijk om langdurige uitval door ziekte te voorkomen.

Inzet van professionals zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen is onontbeerlijk om deze belanghebbenden te begeleiden in het terugdringen van verzuim. Behalve vakmatigheid zijn daarbij communicatieve vaardigheden en mensenkennis belangrijk.

De Senior Bedrijfsarts die wij zoeken is als geen ander in staat de specifieke vraagstukken die spelen bij een (potentiele) opdrachtgever in kaart te brengen en te analyseren. En dit vervolgens te vertalen in strategische en veranderkundige adviezen aangaande arbeidsomstandigheden.

Verder is de Senior Bedrijfsarts verantwoordelijk voor:

  • Het, samen met het verzuimteam, toewerken naar een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk van door ziekte uitgevallen medewerkers;
  • De inzet van interventies om deze terugkeer te bewerkstelligen;
  • Het opdrachtgevers, gevraagd en ongevraagd, adviseren over arbeidsomstandigheden;
  • Het bieden van bedrijfsgeneeskundige ondersteuning van de bedrijfsvoering in brede zin.