Specialist Ouderengeneeskunde (schaal 80)

Specialist Ouderengeneeskunde (schaal 80)

Regio zwolle (Bekijk op kaart)

  • Verzorgende overig
Deze vacature staat origineel op Verzorgingbanen .

Specialist Ouderengeneeskunde (schaal 80)

De thema’s

Kwaliteit van leven voor uzelf, voor uw naasten, voor uw cliënten. Dat realiseren is meer dan een uitdaging, het is een levensvervulling. Kwaliteit van leven voor uzelf en uw naasten ligt binnen handbereik in een omgeving waar rust en natuur vanzelfsprekendheden zijn. Kwaliteit van leven voor uw cliënten realiseren is een uitdaging en die wilt u aangaan: meedenken en meewerken aan echte vernieuwing maar dan vanuit de vakinhoud.

De organisatie

Onze opdrachtgever is een zorggroep in het oosten van het land die niet alleen ouderenzorg levert maar ook ziekenhuiszorg. De ouderenzorg omvat een aantal huizen met in totaal circa 400 bedden. In deze huizen en op enkele andere locaties wordt ook zorg in de formule scheiden wonen zorg verleend. De Medische Dienst is in een opbouwfase.

Teneinde zorginhoudelijk te groeien en de continuiteit te vergroten wil men het aantal zelfstandig werkende professionals (ZZP-ers) in de komende tijd vervangen door vaste mensen. Hierdoor is een betere continuïteit gegarandeerd en kan een bijdrage worden geleverd aan het kostenreductieprogramma, waar de hele zorggroep mee bezig is en met name het ziekenhuisdeel. De samenwerking in ketenverband met het ziekenhuisdeel is in opbouw.

Uw profiel

U bent een ambitieuze en bevlogen Specialist Ouderengeneeskunde, die in teamverband de schouders wil zetten onder de noodzakelijke vernieuwingen die plaats moeten gaan vinden.

Uw taken

Samen met uw collega's bent u verantwoordelijk voor de medische zorg aan de cliënten. De taken en vakgebieden zullen worden afgestemd met de collega's.