Agogisch Medewerker Verslavingszorg

Agogisch Medewerker Verslavingszorg

Regio rotterdam (Bekijk op kaart)

Agogisch Medewerker Verslavingszorg

De Agogisch Medewerker Verslavingszorg:

  • Is verantwoordelijk voor de intake en de coördinatie van de zorg rondom de patiënten;
  • Werkt voornamelijk outreachend;
  • Helpt verslaafde patiënten met psychiatrische problemen;
  • Werkt in een multidisciplinair team en behandelt in overleg met arts, psychiater en begeleiders;
  • Rapporteert de bevindingen, draagt bij aan de dossiervorming;
  • Levert een bijdrage aan het tot stand komen en de evaluatie van het behandelplan;
  • Is in de rol van mentor van een aantal patiënten zeer betrokken bij hun begeleiding en ontwikkeling;
  • Heeft een signalerende functie en is in staat om op onverwachte situaties professioneel te reageren.