Psychiater Ouderen

  • GGZ overig
Deze vacature staat origineel op GGZ Banen .

Psychiater Ouderen

Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg zijn wij op zoek naar een psychiater die zich gaat bezighouden met ouderen met ernstige psychische problemen, toenemende fysieke beperkingen, gecombineerd met een achteruitgang van de cerebrale functies.

Nieuwe generaties ouderen met nieuwe wensen vragen om een andere aanpak. Professionals in de ouderenzorg gaan meer inspelen op de situatie en achtergrond waar ouderen uit komen. De organisatie waar u voor komt te werken omarmt een meer systeemgerichte benadering.

De Psychiater Ouderen die wij zoeken voor deze vacature:

  • Houdt zich bezig met psychiatrische problematiek, zowel outreachend als binnen de kliniek;
  • Is eindverantwoordelijk voor de behandeling;
  • Voert psychiatrische diagnostiek uit, binnen politeams en ambulant bij patiĆ«nten;
  • Levert een actieve bijdrage aan het zorgbeleid en is verantwoordelijk voor de medisch specialistische zorg;
  • Geeft supervisie en werkbegeleiding;
  • Stuurt medebehandelaars aan en draagt zorg voor een correcte en volledige administratieve afhandeling.

Er is een samenwerking met TOP GGZ, psychiaters die interesse hebben onderzoek te doen (bijvoorbeeld naar depressie) worden met nadruk gevraagd te reageren.