Consulent Jeugdteam

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Consulent Jeugdteam

Voor een gemeente in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een Consulent voor het Jeugdteam.

Wij zijn voor deze vacature niet op zoek naar ervaren jeugdbeschermers/ gezinsvoogden, maar juist naar kandidaten met een profiel vanuit het vrijwillig kader die ervaring hebben met gezinnen.

Binnen de gemeente is het team Jeugd verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De focus ligt op het vroegtijdig aanbieden van de juiste en passende zorg en het versterken van de omgeving en het netwerk van het kind en het gezin.

De functie

De Jeugdprofessional geeft uitvoering aan de Jeugdwet. De professional werkt aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en het kind. De consulent ondersteunt bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie. De professional heeft ook oog voor het veilig opgroeien van de jeugdige en biedt eventueel zelf begeleiding en hulpverlening in het gezin. Daarnaast leidt de medewerker toe naar niet vrij toegankelijke hulpverlening en bevordert de professional de uitstroom van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning.