Gedragswetenschapper

  • GGZ overig
Deze vacature staat origineel op GGZ Banen .

Gedragswetenschapper

Voor een landelijke Welzijn/ Jeugdzorg organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren Gedragswetenschapper met ervaring in de jeugdzorg voor 32- 36 uur per week.

De volgende taken en verantwoordelijkheden maken onderdeel uit van deze functie:

  • Je bent in staat om inhoudelijke kernbeslissingen te nemen, al dan niet in samenwerking met de ambulante hulpverlener;
  • Je hebt casuïstiekbesprekingen met de medewerkers en geeft adviezen ter bevordering van de deskundigheid;
  • Je geeft vakinhoudelijke training en ondersteuning;
  • Je levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling. innovatie en evaluatie;
  • Indien nodig werk je ook outreachend, direct bij cliënten thuis of op locatie.