Gezinsvoogd / Jeugdbeschermer

Gezinsvoogd / Jeugdbeschermer

Amsterdam (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Gezinsvoogd / Jeugdbeschermer

Voor een organisatie in Amsterdam zoeken wij een jeugdzorg professional. Dit kan zowel tijdelijk, middels een detachering, als in een vast dienstverband plaatsvinden.

De Gezinsvoogd / Jeugdbeschermer:

  • Werkt in een justitieel kader, oefent in voogdijzaken namens de rechtspersoon het gezag uit en bereidt beslissingen en/ of adviezen voor;
  • Analyseert de probleemsituatie van opgroeiende minderjarigen en vertaalt deze in een hulpverleningsplan;
  • Organiseert en coördineert de hulp en zorg in thuissituaties en bij uithuisplaatsingen;
  • Houdt de regie met betrekking tot de uitvoering van het indicatiebesluit en de afstemming met het zorgaanbod en is in crisissituaties beschikbaar;
  • Werkt met jeugdige doelgroep met verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
  • Onderhoudt een netwerk met deskundigen en zorgaanbieders.