Teamleider GZ-psychologen

Teamleider GZ-psychologen

Den haag (Bekijk op kaart)

  • GGZ overig
Deze vacature staat origineel op GGZ Banen .

Teamleider GZ-psychologen

Voor een organisatie gespecialiseerd in (relatief korte) interventies zoeken wij een Teamleider GZ-psychologen, die zowel gaat leidinggeven als behandelen.  

Onze opdrachtgever is een groeiende organisatie, die dankzij een goed geregisseerde, gedragsgeoriënteerde methodiek resultaten heeft geboekt die opvallen. Deze vacature is het gevolg van het succes van de aanpak. 

De Teamleider GZ-psychologen is verantwoordelijk voor:

  • Het reilen en zeilen van het team van zes professionals;
  • Het begeleiden en superviseren van de collega-psychologen.

 Naast de 'reguliere' taken:

  • Het spreken, diagnosticeren en indiceren van cliënten;
  • Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van behandelingen, in goed overleg met verwijzers en opdrachtgevers;
  • Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering;
  • Actieve deelname aan collegiale overleggen.

Behalve met de reguliere trajecten, houden de behandelaars zich bezig met specialistische vraagstukken, zoals angststoornissen, individuele coaching en traumabegeleiding.
Tevens is er een intensieve samenwerking in de regio met huisartsen.