Zorgbemiddelaar WLZ / WMO (20 upw)

Zorgbemiddelaar WLZ / WMO (20 upw)

Rotterdam (Bekijk op kaart)

Zorgbemiddelaar WLZ / WMO (20 upw)

Voor een organisatie in de verstandelijk gehandicapten sector zijn wij op zoek naar een Zorgbemiddelaar WLZ / WMO. Deze professional is verantwoordelijk voor het proces van aanmelding tot opname en/of plaatsing van de cliënt.

De Zorgbemiddelaar is verder verantwoordelijk voor:

 • Het geven informatie en voorlichting over de organisatie en het zorgaanbod en over het proces van (her)indicatie aan (potentiële) cliënten, verwijzers en andere instanties in de hele zorgketen;
 • Het onderhouden van actief contact met in- externe betrokkenen/instanties, zoals verwijzers, aanmelders, zorgkantoren, indicatiestellers, collega zorgaanbieders over inhoudelijke en procedurele zaken;
 • Het geven van informatie met betrekking tot wet- en regelgeving aan cliënt, aanmelder en locatiemanagers;
 • Het aan de hand van het dossier bepalen of de cliënt past binnen de organisatie;
 • Het contact onderhouden met de cliënt en/of vertegenwoordiger om de ondersteuningsvraag te verduidelijken;
 • Het op basis van het dossier en het contact met de cliënt opstellen van een plaatsingsvoorstel;
 • Het bespreken van het plaatsingsvoorstel met de locatiemanager(s);
 • Het coördineren van een bezoek van de cliënt aan de beoogde locatie(s);
 • Het zorg dragen voor de beschikbaarheid van de voor plaatsing noodzakelijke gegevens en documenten en toezien op de juiste verwerking daarvan;
 • Het aanleveren van gegevens voor het opstellen van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst;
 • Het onderhouden van contact met de cliënt gedurende het traject van aanmelding tot plaatsing;
 • Het indien nodig toezien op aanvraag van (her-)indicaties WLZ / WMO en/of ondersteunt, in overleg met de locatiemanager, de aanvrager hierin;
 • Het organiseren van overleggen met betrokkenen.