Medewerker Veilig Thuis Front Office

Medewerker Veilig Thuis Front Office

Amsterdam (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Medewerker Veilig Thuis Front Office

Voor een Jeugdzorg organisatie in de regio Groot Amsterdam zijn wij op zoek naar ervaren jeugdprofessionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als medewerker Veilig Thuis Front Office werk je voor het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunnen burgers en professionals uit het veld zich melden en zij kunnen terecht voor informatie en advies. Je zorgt voor de triage en weging van de meldingen en je maakt een risicotaxatie.
Aan de hand hiervan wordt gekeken welke verdere stappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan worden. Het is mogelijk dat de onderzoekers van Veilig Thuis onderzoek doen naar de gemelde situatie voor verder inventarisatie en risico inschatting.

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar kandidaten die op kort termijn beschikbaar zijn en het interessant vinden om de eerste meldingen binnen te krijgen en deze te screenen op veiligheid, urgentie en welke hulpverlening het beste ingezet kan worden.
Je bent dus verantwoordelijk voor de telefonische meldingen en de meldingen per mail en je triageert deze.