Jeugdconsulent

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Jeugdconsulent

Voor een gemeente in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een ervaren Jeugdconsulent voor 36 uur per week.

De functie van Jeugdconsulent is in het vrijwillig kader, waarbij je een onderzoekende, richtinggevende en adviserende rol hebt. De veiligheid van het kind staat altijd centraal en je doet wat nodig is om de veiligheid te waarborgen.

Je bezoekt de gezinnen en onderzoekt wat de hulpvraag is. Je gaat in gesprek met de kinderen en ouders, maar ook met betrokken instanties over de benodigde hulp.
Uitgangspunt is dat het gezin in hun eigen kracht gezet wordt en zij aangesproken worden op het inzetten van hun eigen netwerk. Indien er aanvullende hulp nodig is dan kan de Jeugdconsulent doorverwijzen naar passende jeugdhulp, jeugd GGZ en PGB.

Als Jeugdconsulent ben je in staat om hulpvragen te verhelderen en door middel van een brede uitvraag de situatie zo compleet mogelijk in kaart te brengen. 

Nadat je alle benodigde informatie hebt verzameld, maak je als Jeugdconsulent samen met het gezinssysteem een integraal ondersteuningsplan volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Indien gewenst kan er een verleningsbesluit afgegeven worden.